Objectontheffing/container plaatsen

Wilt u, in verband met bijvoorbeeld een verbouwing of het veranderen van uw tuin, een container of ander object plaatsen, dan is er een objectontheffing nodig.

Om een objectontheffing te krijgen moet u een melding doen. De plaatsing van een container en/of bouwmateriaal moet ten minste 5 dagen voor aanvang van plaatsing bij de gemeente gemeld worden. De container mag maximaal 4 weken blijven staan.

Aanvragen/melden objectontheffing

Het in behandeling nemen van de melding is gratis. Voor het plaatsen van een container moet u wel een vergoeding aan de BghU betalen (dit heet precariobelasting). De vergoeding bedraagt € 3,16 (tarief 2020) per vierkante meter per maand voor bouwmaterialen.

Zodra u een melding heeft gedaan:

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken":

 • Hoe lang u het object/container wilt plaatsen.
 • Wat de afmeting van het te plaatsen object is.
 • Waar het object/container geplaatst wordt. Voeg bij de aanvraag een kopie van een tekening of foto van het werkterrein toe. Geef hierop alle te plaatsen objecten/containers aan.

Het plaatsen van een container moet voldoen aan de volgende regels (deel van de voorschriften):

 • De hulpdiensten moeten een vrije doorgang op de rijbaan hebben van minimaal 3,5 meter breed.
 • De vluchtwegen en achterpaden blijven vrij.
 • Op het trottoir blijft een strook van minimaal 1,50 meter vrij voor voetgangers.
 • De container wordt, als er stoffen of iets dergelijks uit kunnen waaien, aan de bovenzijde afgedekt.
 • Voor het storten van illegaal afval inn of in de nabijheid van de bouwcontainer(s) is de melder verantwoordelijk.
 • Een open container of puinzak is tussen zonsopgang en -ondergang en in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur afgedekt.
 • Een container wordt voorzien van retro reflecterende markering volgens de eisen van publicatie 130 van het CROW.
 • Het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt dusdanig geplaatst dat ze voor zo min mogelijk overlast, hinder en onveiligheid zorge.
 • Door het plaatsen van bouwmateriaal en/of bouwmaterieel op de weg mag de toegang tot aangrenzende percelen niet worden ontnomen of belemmerd.
 • Omwonenden worden vooraf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
 • Containers worden niet direct voor ramen geplaatst, tenzij er overeenstemming is met de huiseigenaar of bewoner.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte, neem dan contact op met het de heer E. Haverkort van de Nieuwegein via telefoonnummer 14 030.