Dakkapel

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer.
Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar.
Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld.
In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Voor een dakkapel aan de voorkant van uw huis hebt u altijd een vergunning nodig.
U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online, u heeft daarvoor uw Digid nodig.
Vraag een omgevingsvergunning aan

Aan de achterkant of zijkant van uw woning hebt u soms een vergunning nodig.
Wilt u weten of u een omgevingsvergunning bouwen (bouwvergunning) nodig hebt?
Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket online. 
Ook kunt u de brochure van de Rijksoverheid raadplegen: Dakkapellen

Als u twijfelt of uw bouwplan voor een dakkapel passend is binnen de regels van de nota Ruimtelijke Kwaliteit, kunt u eerst een principeaanvraag (vooroverlegplan) indienen.
Stuur bij de principeaanvraag eventueel foto’s en adressen mee van woningen waar al eenzelfde dakkapel, zoals u die wenst, is gebouwd.

De gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft aan waar een vergunningplichtige dakkapel moet voldoen. 
Hier treft u de voorwaarden aan voor het plaatsen van dakkapellen.

De legeskosten voor het maken van een dakkapel bedragen € 225,00 als de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen.

Een aanvraag voor een dakkapel moet bestaan uit ten minste:

  1. Aanvraagformulier
  2. Plattegrond, schaal 1:50 of 1:100
  3. Geveltekening, schaal 1:50 of 1:100
  4. Doorsnede, schaal 1:50 of 1:100
  5. Detailtekeningen, , schaal 1:5, 1:10 of 1:20
  6. Als u een beschermd monument bezit dan heeft u ook een omgevingsvergunning "monument" nodig.

Alle tekeningen moeten voorzien zijn van maatvoering en duidelijk leesbaar zijn. Ook moeten zij de bestaande en de gewijzigde tonen.
Foto’s en een situatietekening zijn niet verplicht om aan te leveren, maar wel handig.
Hier een voorbeeld van een tekening waar alles op staat.

Alle technische eisen voor bouwen (ook bouwen zonder vergunning) staan in het Bouwbesluit. Aan deze technische eisen moeten alle bouwwerken in Nederland voldoen.
U moet er zelf voor zorgen dat uw verbouwing aan deze regels voldoet. Voldoet een bouwwerk niet aan deze regels? Dan kan de gemeente u achteraf opdracht geven dingen weer te veranderen.

Nadat u de aanvraag via het www.omgevingsloket.nl heeft ingediend ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met de naam van uw contactpersoon.
Heeft u nog vragen, bel dan met 14 030 en vraag naar het Omgevingsloket.