Inrit of uitrit

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het maken van een in- of uitrit. U bent daarvoor leges verschuldigd plus de aanlegkosten die de gemeente berekent voor het maken van de uitweg.

U mag niet zelf de uitweg maken omdat de weg (grond) eigendom is van de gemeente. De aanlegkosten zijn voor rekening van de vergunninghouder en worden apart van de leges van de omgevingsvergunning in rekening gebracht.

 Bedragen 2020
Het maken van een nieuwe uitweg bij de woning€ 30250
Het veranderen van een uitrit€ 201,50

Raadpleeg de Tarieventabel van de legesverordening  voor de overige legestarieven.

 U ontvangt bij de omgevingsvergunning voor de aanleg van in-en uitritten een kostenberekening voor het aanleggen van de uitweg door de gemeente.
De aanlegkosten verschillen per situatie en zijn afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Waarop is de kostenberekening gebaseerd

De aanlegkosten verrekent de gemeente op basis van de werkelijk gemaakte kosten, die kunnen bestaan uit (een combinatie van):

 • Aanleggen van de in- en uitrit.
 • Aanbrengen inritbanden.
 • Verlagen van de stoeprand.
 • Het verplaatsen van een straatkolk.
 • Het verplaatsen of compenseren van een parkeervak.
 • Het verplaatsen van lichtmasten of ander straatmeubilair.
 • Het verleggen van verkeersdrempels/aanpassingen aan de infrastructuur.

Het is dus afhankelijk van uw situatie hoe de kostenberekening uitvalt. Voor alleen het aanleggen van een in- uitrit moet u al gauw rekening houden met een bedrag van: € 400,00 per m¹ of € 1.200,00 voor een inrit van 3 meter breed.
Door bijkomende overige veranderingen wordt het bedrag dus hoger.

Misschien is het vooraf onvoldoende duidelijk of de gemeente positief kan beslissing op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
De vergunning kan namelijk ook geweigerd worden. Daarom kan het nuttig zijn om eerst een gratis principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online. Let op! U kunt deze aanvraagformulieren alleen digitaal invullen. Voor het invullen van de aanvraagformulieren heeft u een DigiD nodig.

Via het Omgevingsloket Online kunt u het volgende doen:

 • Vergunningscheck
  Nagaan of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit die u wilt gaan uitvoeren.
 • Samenstellen aanvraagformulier
  Afhankelijk van uw geplande activiteit, maakt u een aanvraagformulier dat u kunt printen, invullen en per post versturen óf dat u digitaal kunt invullen en versturen.
 • Indienen digitale vergunningaanvraag
  Het aanvraagformulier vult u in op de website en dit kunt u direct versturen.

Omgevingsloket Nieuwegein

Het Omgevingsloket werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 030 of via e-mail omgevingsloket@nieuwegein.nl; de medewerker neemt dan binnen 1 werkdag telefonisch of per mail contact met u op.