Kantorenaanpak

Om de kantorenleegstand terug te dringen, stimuleert de gemeente Nieuwegein transformatie van leegstaande kantoren naar andere bestemmingen. In Nieuwegein hebben verschillende kantoorpanden inmiddels een andere functie gekregen, met name naar wonen. Beleggers, eigenaren, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en corporaties hebben hiertoe initiatieven ingediend. En nog steeds komen nieuwe initiatieven binnen. Op basis van een goed verhaal denkt en werkt de gemeente mee om de transformatie mogelijk te maken.

En met succes. De hoeveelheid kantoorruimte in Nieuwegein is sinds 2010 met bijna 14% gedaald. Er zijn al 550 nieuwe woningen in voormalige kantoren gerealiseerd. Daar kwamen er in 2017 nog eens 270 bij. De gemeente verbindt partijen om tot goede plannen te komen. Door kantoorgebouwen te transformeren en een kwaliteitsslag te realiseren, is er een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk.

Omdat Nieuwegein landelijk een voorloper is in de kantorenaanpak is de gemeente Nieuwegein vertegenwoordigd in het landelijke expertteam kantoortransformaties. Het expertteam helpt gemeenten en eigenaren bij het transformeren van kantoorpanden naar woonfuncties.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Dionne Baaré via 14 030.