Visie op kantoren

De leegstand van kantoorpanden dateert al van voor de economische recessie. Nieuwegein heeft als voormalige groeikern kantoren die niet meer courant zijn. Een kleine 5 jaar geleden is ge├»nventariseerd waar de kansen lagen om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. In 2010 was het vraagstuk van de leegstaande kantoren zo urgent dat Nieuwegein de transformatie van leegstaande panden in het collegeprogramma heeft opgenomen. Er kwam een plan van aanpak met meerdere sporen. Het eerste was het besluit om nergens meer nieuwbouw van kantoren toe te staan, behalve binnen de ruimte die het bestemmingsplan binnenstad daarvoor biedt. De Visie kantorenlocaties Nieuwegein (pdf, 69 kB) geeft helderheid over de planologische mogelijkheden van kantoorgebieden.