Omgeving

Bedrijvenpark Het Klooster ligt in Nieuwegein tussen het Lekkanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de A27 en de rivier de Lek. Aan de overkant van het water liggen andere bedrijventerreinen en de woonwijken.

Er wordt 75 hectare aan kavels uitgegeven die variëren in oppervlakte van 1.000 tot circa 80.000 m². Bekijk de kavelkaart en ontdek waar u wilt ondernemen. De fasering ziet er als volgt uit: 

DeelgebiedOmschrijving
Het Klooster Noord Deelgebied 2 en 3: kavels in de verkoop In deelgebied 2 en 3 zijn kavels te koop. Vanaf 2012 zijn de nieuw gevestigde bedrijven actief op Het Klooster. In 2016 legde de gemeente in het gebied in relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie een waterzone aan. Deze waterzone ligt tussen het Lekkanaal en Het Klooster. De Waterzone is een waterrijk gebied met wisselende breedte van 70 à 100 meter. De strakke lijn van de waterzone refereert aan de oorspronkelijke linielijn. De bedrijfsplanen langs de waterlinie komen als het ware als "wachters in het gelid" te staan als metafoor naar de Hollandse Waterlinie.
Het Klooster Zuid Deelgebied 1: vanaf najaar 2016 kavels in de verkoopDit deelgebied ligt het meest zuidelijk op bedrijvenpark Het Klooster. De gemeente is rond de zomer 2015 gestart met het bouwrijp maken van dit gebied. Dat wil zeggen dat er een hoofdweg is aangelegd en kabels en leidingen zijn aangebracht voor voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. De uitgifte van kavels is gestart vanaf najaar 2016.
Het Klooster Noord Deelgebied 4: in de loop van 2018 kavels in de verkoopOp dit moment is deelgebied 4 agrarisch. In 2017 start de gemeente met een bestemmingsplanprocedure om ook dit deel bedrijvenpark te maken.
Het Klooster Noord (uiterst noordwestelijk punt) Deelgebied 5Hier vindt compensatie van flora en fauna plaats.

 

Nieuwegein is een echte ondernemers- en werkstad. Logisch. De centrale positie die de stad inneemt in het land trekt grote (logistieke) bedrijven en ondernemers die goed bereikbaar willen zijn. De gemeente doet er veel aan om goede relaties met bedrijven en ondernemers op te bouwen en te onderhouden. U bent het immers die de stad haar bedrijvigheid geeft en werkgelegenheid schept. Op dit moment zijn er zo’n 41.000 arbeidsplaatsen en met de komst van bedrijvenpark Het Klooster worden dit er nog veel meer. Nieuwegein heeft een actief ondernemersnetwerk, waarbij u zich in de toekomst desgewenst aan kunt sluiten. Lees er alvast meer over op de pagina Netwerken.

Bedrijvenpark Het Klooster ligt in een prachtig gebied dat onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone en de Hollandse Waterlinie. De gemeente koestert deze omgevingskwaliteiten, zodat het landschap van het bedrijvenpark en de directe omgeving blijvend getekend worden door water en grienden. Bedrijvigheid in een groene oase, een prettige combinatie waar u dagelijks van kunt genieten.

3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Om een betere doorstroming van de scheepvaart te bereiken, bouwt Rijkswaterstaat vanaf eind 2016 tot 2020 een derde sluiskolk, wordt het Lekkanaal verbreed en worden extra ligplaatsen aangelegd. Volg de ontwikkelingen rondom de 3e kolk Prinses Beatrixsluis ook via het online platform van Rijkswaterstaat op beatrixsluis.mett.nl/default.aspx.

Wilt u uw bedrijf op bedrijvenpark Het Klooster vestigen? Neem dan contact met ons op. Samen gaan wij een traject in van voorlopig ontwerp tot levering grond, waarop uiteindelijk uw bedrijfspand gerealiseerd wordt. Voor meer informatie kunt u terecht bij adviseur ondernemerszaken Barbara Timmermans. U kunt haar bereiken op (030) 607 14 48/06-463 167 90 of per e-mail op b.timmermans@nieuwegein.nl.