Brief aan staatssecretaris

Datum:

Vorige week heeft wethouder Economie Ellie Eggengoor een brief gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Daarin heeft zij aandacht gevraagd voor knelpunten voor ondernemers met als verzoek hier rekening mee te houden bij het vormgeven van nieuwe steunpakketten.

Zo vraagt de wethouder aandacht voor de positie van starters, die buiten alle regelingen vallen. Ook wijst zij erop dat de tegemoetkoming van vaste lasten voor veel ondernemers slechts een deel van lasten dekt en dat de voorraadvergoeding niet altijd voldoende is. Bij de criteria voor regelingen zou gekeken moeten worden naar omzetverlies per maand en niet kwartaal.

Ondersteuning

Naast de tegemoetkomingen van het Rijk, spant de gemeente Nieuwegein zich ook in om ondernemers te ondersteunen. De tijdelijke verruiming van terrassen is mogelijk gemaakt zonder precario te rekenen. Verder zijn de winkeltijden tijdelijk verruimd en is de campagne Koop Lokaal opgezet. Voor commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed is kwijtschelding en verruiming van de betaaltermijn mogelijk. Ook biedt de gemeente ondersteuning bij het aanvragen van steunmaatregelen.
“Helaas is dit onvoldoende gebleken om iedere ondernemer goed vooruit te kunnen helpen”, aldus de wethouder. Zij vraagt daarom aandacht voor deze groep, “aangezien er voor de pandemie nog geen eind in zicht is”.

De gemeente Nieuwegein is inmiddels ook mede-ondertekenaar van een brief aan de ministeries EZK, FIN en SZW over dit onderwerp, die vanuit de provincie Utrecht en verschillende gemeenten is verstuurd.