Knelpunten in mobiliteit?

Datum:

Heeft u als ondernemer te maken met knelpunten op het gebied van mobiliteit? Zijn er problemen met uw bereikbaarheid of zijn er situaties die onveilig zijn of overlast veroorzaken?

De gemeente Nieuwegein wil graag weten welke knelpunten ondernemers ervaren op het gebied van mobiliteit. Daarom roepen wij alle ondernemers op om een korte vragenlijst hierover in te vullen!

De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt bij de voorbereiding voor het opstellen van een Mobiliteitsprogramma. Het programma is een vervolgstap van de Mobiliteitsvisie, die op 1 april in de Raad is vastgesteld.

In het Mobiliteitsprogramma worden maatregelen uitgewerkt, die voortkomen uit de Mobiliteitsvisie. Om zeker te weten dat wij niets over het hoofd zien, vragen wij iedereen om eventuele knelpunten te melden.

U kunt de enquĂȘte t/m 25 april 2021 invullen op https://surveys.enalyzer.com?pid=cib4baas