Nieuwegein in 2040: een veilige, duurzame en gezonde stad

Datum:

Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? Het antwoord op deze vragen leest u in de omgevingsvisie. Als ondernemer krijgt u zo een goed beeld van de ambities van de gemeente Nieuwegein. Dat kan helpen bij het ontwikkelen van uw eigen idee of plan.

In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat Nieuwegein er in 2040 uitziet.

Er is ruimte voor woningbouw op City en Rijnhuizen. Of op een van de 65 kleine beschikbare locaties. Na 2030 wordt de A12-zone mogelijk ook een plek voor nieuwe woningen. In de Liesbosch komt er mogelijk een combinatie van wonen en werken aan de kant van het kanaal. De rest van het terrein blijft bedrijventerrein.

In 2040 is Nieuwegein energieneutraal. Dat betekent dat we energie gaan besparen en meer duurzame energie en warmte gebruiken.

We vinden het belangrijk dat winkels voor iedereen in de buurt zijn. In nieuwe wijken als Rijnhuizen en Blokhoeve is er dan ook ruimte voor een nieuwe supermarkt. Daarnaast stimuleren we het investeren in bestaande winkelcentra.

Wij willen onze bedrijventerreinen Het Klooster, Plettenburg-de Wiers en Liesbosch toekomstbestendig maken door de ruimte op de terreinen beter te benutten en te verduurzamen. Na 2030 kan vanuit de Liesbosch aansluiting worden gezocht bij de mogelijke ontwikkeling van de A12-zone.

Bij het verbeteren van deze bedrijventerreinen kijken we samen met gebruikers en eigenaren hoe we de ruimte nog slimmer kunnen inrichten. Zo ontstaat er plek voor meer bedrijven en voor uitbreiding van bestaande bedrijven.

We verbeteren het netwerk van fietsroutes, ov-verbindingen en autowegen. Ook pakken we knelpunten aan die mogelijk ontstaan door meer inwoners en meer werkverkeer.

De omgevingsvisie is een samenvatting van al het bestaande beleid. Op basis van input van bijna 1.000 inwoners, ondernemers en partners hebben we wat punten toegevoegd. Ook het college en de gemeenteraad hebben aanscherpingen gedaan. Voor veel ondernemers verandert er niets.

De omgevingsvisie geeft een beeld van waar we naartoe willen, maar in de toekomst kijken kunnen we niet. De visie wordt daarom aangevuld of aangepast als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat we meer elektrisch gaan rijden of ons moeten aanpassen aan de gevolgen van de coronacrisis. Bij veranderingen informeren we u en kunt u meedenken of meepraten.

Lees meer op de pagina over de omgevingsvisie. Heeft u een vraag over de omgevingsvisie of een idee voor uw onderneming of de stad? Neem dan contact op met onze accountmanagers van team economische zaken via ondernemen@nieuwegein.nl.