Ondersteuning van ondernemers en zzp'ers

Datum:

Uitbreiding steunmaatregelen

De gemeente leeft mee met alle ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Het kabinet kwam de afgelopen tijd met steunmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers. Die maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en het financieel ondersteunen van ondernemers en zelfstandigen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De steunmaatregelen zijn uitgebreid. Hieronder een overzicht.

Uitbreiding sectoren TOGS regeling

Meer sectoren kunnen gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren regeling (TOGS-regeling). Onder andere  tattooshops, taxibedrijven, fysiotherapeuten en leveranciers van cafés en restaurants en evenementen. De TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- netto waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Vanaf 15 april kunnen zij een aanvraag indienen via de website van de RVO. Mocht het niet meteen lukken omdat veel mensen tegelijkertijd de website bezoeken, maakt u zich geen zorgen dat u te laat bent. U kunt nog tot en met 26 juni 2020 uw aanvraag indienen. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. Deze maatregel maakt het mogelijk om hun werknemers met een vast en met een flexibel contract door te betalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.De NOW kunt u aanvragen via het UWV.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

Ondernemingen die moeite hebben  een banklening of bankgaranties te krijgen,  kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het  garantieplafond van de GO is verhoogd naar 10 miljard euro. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.

Inkomensondersteuning zzp’ers

Eerder liet de gemeente al weten dat zelfstandigen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling voor de gemeente uit. Zzp’ers kunnen een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Werk en Inkomen Lekstroom. Zzp’ers die in acute nood (‘broodnood’) verkeren, kunnen telefonisch contact opnemen met WIL op telefoonnummer 030-702 23 00.

Voor specifieke vragen over ondernemen in Nieuwegein in coronatijd kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 030 of mailen naar ondernemen@nieuwegein.nl.

Datum: 31 maart 2020

De gemeente leeft mee met alle ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Afgelopen week heeft het kabinet steunmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor zzp’ers en bedrijven op te vangen. Hierbij gaat het onder andere om een tegemoetkoming in de loonkosten, inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling. Meer informatie over alle steunmaatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inkomensondersteuning zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling voor de gemeente uit. Zzp’ers kunnen een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Werk en Inkomen Lekstroom. Zzp’ers die in acute nood (‘broodnood’) verkeren, kunnen telefonisch contact opnemen met WIL  op telefoonnummer 030-702 23 00.

Kwijtschelding belastingen en/of uitstel van betaling

BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) biedt zzp’ers en ondernemers de mogelijkheid om kwijtschelding van belastingen of uitstel van betaling aan te vragen. Om voor kwijtschelding of uitstel van betaling in aanmerking te komen, gelden bepaalde regels. Op de website van de BGHU leest u alle informatie en de voorwaarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU op telefoonnummer 0880-640200.

KVK coronaloket

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Voor algemene ondernemersvragen is het Kamer van Koophandel coronaloket beschikbaar. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800-21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor specifieke vragen over ondernemen in Nieuwegein in coronatijd kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 030 of mailen naar ondernemen@nieuwegein.nl.