Parkmanagement het Klooster

Datum:

Ondernemers en gemeente hebben de handen ineen geslagen en een coöperatie opgericht om het parkmanagement van bedrijventerrein het Klooster op zich te nemen. Wethouder Ellie Eggengoor: “Ik ben heel blij met deze stap. Want daarmee kunnen de ondernemers snel schakelen als er zich zaken aandienen, die voor hen van belang zijn. Met deze coöperatie kan het parkmanagement professioneel worden opgepakt.”

Bestuur

In het bestuur zitten Theo Hendriks van Civiele Techniek de Boer BV (voorzitter), Martin van Rossum van Mavaro BV (Secretaris), Erik Paulus van Pouw banden (penningmeester en Roelie Pol van gemeente Nieuwegein als algemeen bestuurslid.
Alle ruim tachtig ondernemers van het Klooster hebben inmiddels een lidmaatschapsovereenkomst ter ondertekening ontvangen. Maandag 15 februari 2021 heeft de eerste ledenvergadering plaatsgevonden. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het parkmanagement efficiënt te gaan aanpakken. In de praktijk betekent dit dat voortvarend kan worden gereageerd op ontwikkelingen, die voor de ondernemers belangrijk zijn.

“Er is nog veel werk te verzetten maar het bestuur is positief gestemd om samen met de leden aan de slag te gaan om van het Klooster een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken. Onze doelstellingen zijn het op niveau houden van ons hoogwaardig bedrijventerrein en het stimuleren van onderlinge contacten: ‘Ken je buren’, aldus voorzitter Theo Hendriks.