Regionaal onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor ondernemers: meedoen kan tot 1 december

Datum:

De gemeente Nieuwegein wil samen met de regionale partners VNO-NCW, MKB Nederland, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Regio Gooi en Vechtstreek meer inzicht in de gevolgen van de huidige coronacrisis voor ondernemers.

Impact coronacrisis

Alle ondernemers in Nieuwegein ontvangen woensdag 11 november een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Met het onderzoek brengen we de impact van de coronacrisis in de regio Utrecht, en dus ook in de gemeente Nieuwegein, in kaart. We vragen bijvoorbeeld of de bestaande steunmaatregelen effectief zijn, wat voor effect de crisis heeft op personeel en omzet en wat de kansen en bedreigingen zijn van de anderhalve-meter-samenleving.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met de uitkomsten van het onderzoek zien we waar en waarvoor extra steun nodig is, regionaal en lokaal in Nieuwegein. Zijn extra of nieuwe financiƫle regelingen nodig? Of is er behoefte aan een voorziening voor personeel zoals een werk-naar-werk traject? Wat kunnen we verbeteren in onze informatievoorziening? Want we willen ondernemers graag helpen, zo concreet mogelijk. De uitkomsten van het regionale onderzoek zijn in februari 2021 bekend en worden uiteraard gedeeld met alle deelnemers.

Vragenlijst

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen maar wilt u wel meedoen aan het onderzoek?  Dat kan via de link www.startvragenlijst.nl/nieuwegein. Het onderzoek omvat 15 vragen en het invullen duurt ongeveer tien minuten. De vragenlijst staat open tot en met 1 december.

I&O Research voert deze peiling uit namens de gemeente Nieuwegein en haar partners. I&O Research gaat zorgvuldig om met uw privacy. Uw contactgegevens worden niet gedeeld, ook niet met de partners in het onderzoek. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uw adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het toezenden van deze uitnodiging.

Meer informatie?

Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar helpdesk@ioresearch.nl