Samenwerken aan duurzame stadswarmte

Datum:

“Op weg naar een volledig duurzaam warmtenet. Daarvoor hebben we - gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein en Eneco - vandaag een mooie samenwerkingsovereenkomst gesloten”, zegt wethouder Energietransitie en Klimaat Marieke Schouten. In Nieuwegein zijn ongeveer 15.000 huishoudens – dat is de helft van Nieuwegein - gebruiker van stadswarmte. De verduurzaming hiervan is daarom een grote en belangrijke stap naar een energieneutraal Nieuwegein. Van de geleverde warmte door het warmtenet van Utrecht en Nieuwegein komt nu al 25% warmte uit duurzame bronnen. Dit gaan we stapsgewijs naar 100% brengen.

De gemeente Utrecht, Nieuwegein en Eneco hebben een gezamenlijke opgave met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Met deze overeenkomst is de doelstelling vastgelegd om stapsgewijs toe te werken naar een 100% duurzaam warmtenet in 2040. Deze doelstelling op duurzame warmte is ingezet met de Nieuwegeinse Routekaart Energieneutraal (2018) en in de recente - door de gemeenteraad vastgestelde - Transitievisie Warmte als traject opgenomen. Deze stappen zijn ook een specifiekere invulling van de doelstelling klimaatneutraal in 2035 die Eneco zich heeft gesteld in hun One Planet Plan. Het komen tot deze overeenkomst is dan ook een belangrijke stap in het realiseren van een gezamenlijk ambitie.

Voorwaarden duurzame warmtebron

Er worden twee gezamenlijke werkgroepen opgestart. Eén is specifiek gericht op het uitwerken waar een nieuwe duurzame warmtebron aan zou moeten voldoen om aangesloten te worden op het warmtenet. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte of aquathermie. Samen met inwoners zoeken we naar geschikte bronlocaties. De andere werkgroep richt zich op temperatuurverlaging in het bestaande warmtenet om uit te zoeken welke technische aanpassingen er nodig zouden zijn in het warmtenetwerk en in installaties in woningen en gebouwen. Met een goede aanpak van temperatuurverlaging kunnen we duurzame bronnen efficiënter inzetten en dat houdt de transitie betaalbaar. De overeenkomst gaat niet over het uitbreiden van het warmtenetwerk. Dat is een apart lopend traject om samen met inwoners en ondernemers uit de buurten te onderzoeken welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. En wat dat betekent voor de temperatuur en hoe er geïsoleerd kan worden.