Aanmelden voor online bijeenkomst over mobiliteitsvisie

Datum:

Een goede bereikbaarheid is voor Nieuwegeinse ondernemers heel belangrijk. Voor hun medewerkers, voor hun transport en voor hun leveranciers. En dat natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier. Dat willen we ook in de toekomst optimaal houden, want Nieuwegein groeit. Het aantal bedrijven en woningen neemt toe en dat geeft meer drukte op de wegen, in het openbaar vervoer en op de fietspaden.

Nieuw mobiliteitsbeleid

Daarom werken we aan nieuw mobiliteitsbeleid: de mobiliteitsvisie 2030. Daarin geven we aan welke richting we de komende jaren op gaan op het gebied van autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes. De mening van ondernemers daarover is belangrijk. Samen bepalen we de toekomst van mobiliteit.

Denk met ons mee

We nodigen ondernemers graag uit voor een online bijeenkomst op maandag 5 oktober. Daarin gaan we in gesprek over welke thema’s zij belangrijk vinden voor het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Aanmelden

Op 5 oktober zijn er twee online bijeenkomsten: van 17.00 – 18.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ondernemen@nieuwegein.nl o.v.v. uw naam, de naam van uw bedrijf en op welk tijdstip u wilt meedoen. U ontvangt dan een link naar MS Teams voor online deelname.

Toekomst van mobiliteit

Het huidige netwerk van wegen, openbaar vervoer en fietspaden is ontwikkeld in een tijd waarin een stad met 50.000 inwoners werd voorzien. Inmiddels is Nieuwegein uitgegroeid tot een stad met circa 63.000 inwoners en 43.000 arbeidsplaatsen. De Mobiliteitsvisie 2030 biedt een antwoord op hoe de mobiliteit en bereikbaarheid er in 2030 uitziet. De visie richt zich op het aanpakken van verkeersdrukte, het bereikbaar en verkeersveilig houden van Nieuwegein, ook na verdere groei in woningen en bedrijven. Mobiliteit gaat ook over het bijdragen aan ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor de toekomst is ook veranderende mobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s, carpoolen) een belangrijk thema en wat u daar als werkgever voor werknemers in kunt betekenen.

Vragen?

Mail naar n.peters@nieuwegein.nl of bel met Niels Peters op 06 – 50653477.