Vernieuwing van Industrieweg, Montageweg en Constructieweg

Datum:

Een bedrijventerrein als visitekaartje is belangrijk voor economische aantrekkelijkheid. Daarbij gaat het om uitstraling, duurzaamheid, bereikbaarheid, een prettige werkomgeving en veiligheid. Om een kwaliteitsslag te realiseren, vernieuwt de gemeente de openbare ruimte.

De Industrieweg, Montageweg en Constructieweg van bedrijventerrein De Wiers zijn aan vernieuwing toe. U kunt voor de plannen de twee bijgevoegde tekeningen bekijken.

Klik hier om tekening 1 te bekijken.

Klik hier om tekening 2 te bekijken.

Klik hier om het wijkbericht te lezen.

Toekomstbestendig bedrijventerrein

Half maart ontving u van ons een enquête over het duurzaam ontwikkelen en upgraden van het bedrijventerrein De Wiers Zuid. Hierin stelden we de vraag op welke punten het bedrijventerrein volgens u verder kan ontwikkelen en verbeteren. We gaven aan daarover graag met u in gesprek te gaan. Vanwege coronamaatregelen heeft u nog geen uitnodiging voor dat gesprek ontvangen. Hopelijk kan dat vanaf september plaatsvinden. Binnenkort komen we bij u terug met de uitkomsten van de enquête en daarna volgt ook de uitnodiging voor een gesprek voor degenen die ook aangegeven hebben dat op prijs te stellen. Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met Eckhardt Regeer, beleidsadviseur Economische Zaken, op e.regeer@nieuwegein.nl.