Vervoer over water

Datum:

Provincie Utrecht doet onderzoek naar mobiliteitsmogelijkheden voor personen en goederenvervoer over water. Gemeente Nieuwegein doet hieraan mee, omdat wij kansen zien in vervoer over water en eventuele opties willen meenemen in de uitwerking van de Mobiliteitsvisie.

De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar verwacht. In afwachting daarvan organiseren wij een online bijeenkomst met informatie over vervoer over water. Tijdens deze bijeenkomst geeft Kees Modderman van Bureau Voorlichting Binnenvaart een toelichting over thema’s als: wat is vervoer over water en wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering? Welke investeringen vraagt dit en wat levert dit op? Hoe draagt dit bij aan duurzaamheid?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 april van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden vóór 26 april via ondernemen@nieuwegein.nl. U kunt vooraf vragen inbrengen, die op de bijeenkomst beantwoord worden. De bijeenkomst wordt samen met de gemeente Vijfheerenlanden georganiseerd.