Stimuleren: fondsen, subsidies en fiscale voordelen

Vaak laten bedrijven door gebrek aan inzicht lucratieve investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen liggen. De aanvangsinvestering is vervolgens voor veel ondernemingen een drempel om een duurzame investering niet te doen of uit te stellen. Als gemeente begrijpen wij dit. Daarom ondersteunen wij u graag bij het vinden van mogelijke fondsen, subsidies en fiscale voordelen.

 • Energiefonds Utrecht
  Het Energiefonds Utrecht biedt financieringen voor bedrijven en instellingen die in de provincie Utrecht investeren in energiebesparing of duurzame energie. Dit kan in de vorm van lenigen van €5000,- tot maximaal €1.000.000,-. Daarnaast biedt het fonds garanties en participaties.
 • Seed Business Angel
  De Seed Business Angel regeling heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van technostarters en creatieve starters (start-ups) tijdens de vroege levensfase.
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie - SDE+
  Dit is een landelijke subsidie voor investeringen in het opwekken van duurzame energie. Met de DSE+ ontvangt u een subsidie per opgewekte kWh. Dit ontvangt u over een looptijd van 15 jaar.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
  De ISDE geldt onder andere voor warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. Investeert u bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000,--.
 • Subsidie aardgasvrije wijken
  Voor de ontwikkeling van prototypen van innovatieve producten voor aadgasvrije wijken, woningen en gebouwen is er 12,8 miljoen subsidie beschikbaar

Meer informatie