Geluidsontheffing voor festiviteiten

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, mag u maximaal twaalf keer per jaar de geluidsvoorschriften in dit Besluit overschrijden. De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staan de geluidsvoorschriften waaraan u in de reguliere bedrijfsvoering moet voldoen. Een overschrijding kan zich voordoen als u een feest houdt in uw (horeca)bedrijf en uw bijbehorend terras gebruikt. Ook als u een sporttoernooi houdt op de sportvelden in Nieuwegein en tevens muziek afspeelt, kunt u al gauw deze geluidsvoorschriften overschrijden.

Aanvraag formulier geluidsontheffing festiviteiten

U mag deze overschrijding melden onder bepaalde voorwaarden. Anders heeft u een ontheffing nodig. Een melding is gratis, maar een ontheffing kost in 2019 € 120,70 voor één dag, € 169,10 voor twee tot en met zes dagen en € 217,30 voor meer dan zes dagen. Een melding volstaat als u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • Uw festiviteit eindigt uiterlijk om 24.00 uur.
  • Als uw festiviteit na 24.00 uur eindigt, mag u de geluidsvoorschriften met maximaal 10 decibel overschrijden.

Wilt u de geluidsvoorschriften ´s nachts met meer dan 10 decibel overschrijden dan moet u een ontheffing aanvragen. Wij beoordelen dan of wij u een ontheffing kunnen geven. Wilt u bij uw festiviteit zoveel mogelijk rekening houden met omwonenden? Dit om onnodige overlast te beperken.

Voor 2018 en 2019 is een aantal dagen aangewezen als collectieve festiviteit. U heeft op deze dagen geen geluidsontheffing nodig. Het gaat om Koningsnacht (tot 01.00 uur), Koningsdag (tot 19.00 uur), Oud en Nieuw (tot 04.00 uur) en het WK voetbal voor vrouwen in 2019 vanaf de achtste finale (tot 01.00 uur). Deze dagen tellen niet mee als geluidsontheffing of melding. Meer informatie kunt u vinden in het document Aanwijzing collectieve festiviteiten 2018 en 2019.

Afhankelijk van de activiteiten bij uw festiviteit zijn mogelijk andere meldingen of vergunningen nodig. U kunt hiervoor informeren bij de Stadswinkel via telefoonnummer 030-607 18 80.

Heeft u vragen over de melding of ontheffing? Neem dan contact op met de heer Peter van der Wal, adviseur milieu, telefoon 030-607 13 64.