Verzoeken voor publicatie berichten regioboards

Verzoeken voor de publicatie van berichten worden minimaal een week voor de eerste dag van de gewenste publicatietermijn geplaatst. Hier vindt u een powerpointbestand met daarin een voorbeeld hoe de teksten aangeleverd moeten worden. Nadat u uw evenement in dit voorbeeld heeft geplaatst, kunt u dit bestand sturen naar: contentwebsite@nieuwegein.nl. Zet u wel in uw e-mail van wanneer tot wanneer het bericht geplaatst moet worden.

De eindredactie is in handen van de afdeling Communicatie van de gemeente Nieuwegein. De eindredacteur beslist of, op welke wijze en wanneer een bericht wordt geplaatst. Aanvragers kunnen aan plaatsing van hun bericht geen rechten ontlenen.
Over het besluit om aangeleverde tekstsuggesties te redigeren of te weigeren, wordt niet gecorrespondeerd.

Publicatie van berichten van niet-commerciële instellingen is gratis.
Publicatie van berichten van commerciële instellingen wordt in rekening gebracht. Deze instelling betalen € 100,00 (exclusief btw) per bericht. De Informatieborden staan op de invalswegen aan de AC Verhoefweg, De Weg naar de Poort en het Waterliniedok.

Voor publicatie komen in principe in aanmerking

  • specifiek Nieuwegeinse activiteiten
  • activiteiten van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten)
  • activiteiten die uniek van aard zijn (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van de voetbalclub)
  • activiteiten van niet-commerciële aard
  • activiteiten van commerciële instellingen die voor een breed en algemeen publiek toegankelijk zijn
  • activiteiten/mededelingen waarvan de gemeente Nieuwegein publicitaire ondersteuning nodig acht
  • activiteiten die - indien nodig - de vereiste vergunningen hebben
  • teksten van niet-(partij)politieke of niet-religieuze aard.

N.B. Bij het niet doorgaan van de activiteit wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven.