Spandoeken plaatsen

Wilt u één of meerdere spandoeken plaatsen langs een weg? Dan heeft u een vergunning nodig. De weg heeft namelijk een publieke functie en daarom mag u niet zomaar spandoeken plaatsen.

Dit verbod geldt niet voor spandoeken boven de weg zolang u dat doet in overleg met de gemeente op de door ons aangewezen plaatsen. Wilt u een spandoek laten ophangen op een andere plaats boven de weg? Vraag dan ontheffing aan. Bij de beoordeling van uw aanvraag letten wij ook op mogelijke overlast voor omwonenden, handhaving van de openbare orde en zedigheid.

U vraagt de vergunning tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk aan bij de gemeente. U ontvangt binnen 8 weken een reactie via e-mail. In de gemeente Nieuwegein is er plek voor maximaal 11 spandoeken. Krijgt u een vergunning, dan moet u uw spandoek zelf ophangen.

Wij kunnen uw vergunning weigeren als:

 • het spandoek gevaar oplevert voor de veiligheid
 • het spandoek de bruikbaarheid van de weg of het beheer en onderhoud belemmert
 • er sprake is van overlast voor de omgeving
 • het spandoek de kwaliteit van de openbare ruimte vermindert (als het erg lelijk of opzichtig is)

Een verklaring waarin staat:

 • reden en doel organisatie
 • opschrift en afmeting
 • plaats
 • datum
 • tijdstip

De kosten voor het ophangen van spandoeken boven gemeentelijke grond bedraagt € 85,00.

Laat u uw spandoek maken? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • 3-draads glaspolyester, 115 gram
 • afwerking: ogen om de 30/50 cm holle zoom aan de bovenzijde
 • holle zoom en spanogen aan de buitenzijde (dit is de voorkeur)

De spandoeken worden altijd door de gemeente Nieuwegein opgehangen.

Heeft u vragen? Neem contact op met de heer S. Schrijvers op telefoonnummer (030) 607 18 70 of per e-mail: s.schrijvers@nieuwegein.nl.