Horeca-exploitatievergunning

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Dan heeft u altijd een Horeca-exploitatievergunning nodig.

Onder een horecabedrijf verstaan we in ieder geval: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Ook een terras hoort bij een horecabedrijf.

De Horeca-exploitatievergunning is een vergunning die rekening houdt met de openbare orde en de woon- en leefomgeving. Er staan voorschriften in om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen.

  • u eten en drinken verkoopt dat mensen direct in uw zaak of op uw terras consumeren
  • wanneer mensen in uw pand tegen betaling kunnen overnachten

Niet elk horecabedrijf heeft een Horeca-exploitatievergunning nodig. Alleen wanneer uw horecabedrijf invloed heeft op de woon- en leefomgeving heeft u een vergunning nodig. Neem voor meer informatie contact op met Team Vergunningen van de Stadswinkel. U kunt ons bereiken via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch: (030) 607 18 80.

Verandert de exploitatie van uw horecabedrijf? Dan heeft u waarschijnlijk een nieuwe Horeca-exploitatievergunning nodig. Bij een aanpassing van het terras, nieuwe leidinggevenden of kleinere wijzigingen heeft u alleen een wijzigingsaanvraag nodig. Wilt u de inrichting aanpassen of verbouwen? Dan heeft u vaak ook een nieuwe Drank- en Horecavergunning nodig. Afhankelijk van de aard en omvang van de verbouwing kan een nieuwe Horeca-exploitatievergunning nodig zijn.

Vraagt u als horecaondernemer een vergunning aan? Dan krijgt u te maken met de Wet Bibob. Vul bij vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm de Bibob-vragenlijst in. Zo voorkomt u dat de gemeente uw vergunning afwijst. Voor meer informatie: Wet Bibob.

U kunt uw aanvraag of wijziging alleen schriftelijk indienen. Een aanvraag- of wijzigingsformulier kunt u ophalen bij Team Vergunningen van de Stadswinkel.

Voor de behandeling van een aanvraag of wijziging van een Horeca-exploitatievergunning betaalt u (leges)kosten. Deze kosten zijn eenmalig. Daarnaast betaalt u voor de exploitatie van een terras op gemeentelijke grond jaarlijks een precariobelasting.

Soort vergunningTarief 2020
Horeca-exploitatievergunning inclusief terras€ 692,80
Wijziging horeca-exploitatievergunning (inclusief terras)€ 346,30
Horeca-exploitatievergunning exclusief terras€ 346,30
Wijziging horeca-exploitatievergunning (exclusief terras)€ 232,40
Precario voor terras per m²€   22,06

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. U krijgt in de horeca met allerlei overheidsregels te maken. Denk aan de Drank- en Horecawet en Sociale Hygiëne. In het bestemmingsplan staan alle belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden als u een horecabedrijf begint. Bijvoorbeeld of er op de door u gewenste locatie horeca mag komen. Check ook of u een vergunning nodig heeft voor bijvoorbeeld het verkopen van alcohol of het plaatsen van een terras.

Meer informatie kunt u vinden op het Ondernemersplein.nl.

Meer informatie over de milieuwetgeving kunt u lezen op de volgende pagina: