Melding bijeenkomst van bijzondere aard in een para commerciële organisatie

Houdt u in uw sportkantine, dorpshuis, kerkgenootschap, school of clubhuis een feest of bijeenkomst waar u bier of wijn schenkt? Meld dit dan uiterlijk 2 weken voor het begin van deze bijeenkomst aan de gemeente. Een melding maken is gratis.

Melding bijeenkomst paracommerciële organisatie

Per kalenderjaar mogen para commerciële organisaties met een drank- en horecavergunning 8 bijeenkomsten organiseren van persoonlijke aard. Het gaat om bijeenkomsten voor personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw organisatie. Daarnaast mag u ook 4 bijeenkomsten houden van niet persoonlijke aard. Deze bijeenkomsten zijn voor personen die niet of niet rechtstreeks bij uw organisatie betrokken zijn.

Para commerciële organisaties van religieuze aard (kerken) mogen meer dan deze 4 bijeenkomsten houden. Voorwaarde is wel dat de verhuur of het gratis ter beschikking stellen van de ruimte aan para commerciële instellingen met geringe middelen is. En voor activiteiten voor ouderen of daarmee te vergelijken activiteiten (bijvoorbeeld darten, sjoelen of dammen).

 

Denk aan:

 • Een afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur of een bestuurslid
 • Feestavond voor vrijwilligers

Denk aan:

 • Het verhuren of gratis ter beschikking stellen van de horecalokaliteit aan derden

U hoeft geen melding te maken van een standaardbijeenkomst die nodig is voor de normale bedrijfsvoering van uw vereniging of organisatie.

Voorbeelden sportverenigingen:

 • Vergadering van het bestuur, ledenvergaderingen, commissies en dergelijke die rechtstreeks te maken hebben met de activiteiten van de paracommerciële organisatie.
 • Feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap.
 • Toernooi met afsluitend feest, als een dergelijk feest 1 keer per kalenderjaar is.
 • Openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters tijdens sportactiviteiten volgens de toegestane schenktijden.
 • Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren, mits er geen sterkedrank wordt geschonken.
 • Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden.
  Overige strikt club gerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond.

Voorbeelden buurthuizen en maatschappelijke instellingen:

 • Nieuwjaarsborrel
 • Bestuursvergaderingen
 • Dagactiviteiten, zoals kaart-, dart-, dobbel- of bordspelavonden voor leden en introducés en daarmee vergelijkbare activiteiten
 • Koningsdag-, Sinterklaas- en Kerstvieringen voor de lede

Voorbeelden kerken of moskeeën:

 • Bestuursvergaderingen
 • Bijeenkomsten om een religieus feest te vieren
 • Rouwdiensten
 • Huwelijksdiensten
 • Condoleancebijeenkomsten

Voor alle andere bijeenkomsten is het verstandig om een melding te maken. Twijfelt u? Neem dan contact op met Team Vergunningen van de gemeente. U kunt ons bereiken via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch via 14030.

Een melding maken is gratis. Kunt u digitaal geen melding maken? Neem dan contact op met het Team Vergunningen van de Stadswinkel. U kunt ons bereiken via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch via 14030.