Bijeenkomst in een paracommerciële organisatie

Houdt u in uw sportkantine, dorpshuis, kerkgenootschap, school of clubhuis een feest of bijeenkomst waar u bier of wijn schenkt? Meld dit dan uiterlijk 2 weken voor het begin van deze bijeenkomst aan de gemeente. Een melding doen is gratis.

Bijzondere bijeenkomst melden

Paracommerciële organisaties met een drank- en horecavergunning mogen een aantal bijeenkomsten organiseren per kalenderjaar:

 • 8 bijeenkomsten van persoonlijke aard;
 • 4 bijeenkomsten van niet-persoonlijke aard.

Paracommerciële organisaties van religieuze aard (kerken) mogen meer dan 4 niet-persoonlijke bijeenkomsten houden. Voorwaarde is wel dat de ruimte met geringe middelen beschikbaar wordt gesteld. En voor activiteiten voor ouderen of daarmee te vergelijken activiteiten (bijvoorbeeld darten, sjoelen of dammen).

Bij een bijeenkomst van persoonlijke aard kunt u denken aan:

 • Een afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur of een bestuurslid.
 • Een feestavond voor vrijwilligers.

Het gaat om personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw organisatie.

Persoonlijke bijeenkomsten die niet zijn toegestaan

Sommige persoonlijke bijeenkomsten mag u niet in uw horecagelegenheid organiseren:

 • (Meerjarige) huwelijksfeesten;
 • verlovingsfeesten;
 • vrijgezellenfeesten;
 • verjaardag van leden.

Bij een bijeenkomst van niet-persoonlijke aard kunt u denken aan het verhuren of gratis ter beschikking stellen van de horecalokaliteit aan derden. U laat de ruimte gebruiken door personen die niet (rechtstreeks) bij uw organisatie betrokken zijn.

U hoeft geen melding te doen van een bijeenkomst die nodig is voor de normale bedrijfsvoering van uw vereniging of organisatie.

Voorbeelden sportverenigingen:

 • Vergadering van het bestuur, ledenvergaderingen en commissies en dergelijke die rechtstreeks te maken hebben met de activiteiten van de paracommerciële organisatie.
 • Feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap.
 • Toernooi met afsluitend feest, als een dergelijk feest 1 keer per kalenderjaar is.
 • Openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters gedurende sportactiviteiten tijdens de toegestane schenktijden.
 • Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren, op voorwaarde dat er geen sterkedrank wordt geschonken.
 • Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden.
 • Overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond.

Voorbeelden buurthuizen en maatschappelijke instellingen:

 • Nieuwjaarsborrel.
 • Bestuursvergaderingen.
 • Dagactiviteiten, zoals kaart-, dart-, dobbel- of bordspelavonden voor leden en introducés.
 • Koningsdag-, sinterklaas- en kerstvieringen voor de leden.

Voorbeelden kerken en moskeeën:

 • Bestuursvergaderingen.
 • Bijeenkomsten in het kader van een religieus feest.
 • Rouwdiensten.
 • Huwelijksdiensten.
 • Condoleancebijeenkomsten.

Voor alle andere bijeenkomsten is het verstandig om een melding te doen. Twijfelt u? Neem dan contact op met Team Vergunningen van de gemeente. U kunt ons bereiken via sw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch: 030-607 18 80.

Een melding doen is gratis. Kunt u digitaal geen melding doen? Neem dan contact op met het Team Vergunningen van de Stadswinkel. U kunt ons bereiken via sw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch via 14 030.