Melding bijeenkomst van bijzondere aard in een paracommerciële inrichting

Houdt u in uw sportkantine, dorpshuis, kerkgenootschap, school of clubhuis een feest of bijeenkomst waar u bier of wijn schenkt? Meld dit dan uiterlijk 2 weken voor het begin van deze bijeenkomst aan de burgemeester.

Melding bijeenkomst van bijzondere aard in een paracommerciële inrichting

Per kalenderjaar mogen paracommerciële organisaties die over een drank- en horecavergunning beschikken in hun horecalokaliteit, 8 bijeenkomsten houden van persoonlijke aard en 4 bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Paracommerciële organisaties van religieuze aard (kerken) mogen meer dan deze 4 bijeenkomsten houden. Voorwaarde is wel dat de verhuur of het gratis ter beschikking stellen van de ruimte aan paracommerciële instellingen met geringe middelen is. En voor activiteiten voor ouderen of daarmee te vergelijken activiteiten (bijvoorbeeld darten, sjoelen of dammen).

Daarbij valt te denken aan:

 • Een afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur/een bestuurslid
 • Feestavond voor vrijwilligers

Wat valt hier niet onder?

 • (meerjarige) huwelijksfeesten
 • verlovingsfeesten
 • vrijgezellenfeesten
 • verjaardag van leden

Dergelijke bijeenkomsten zijn dus niet toegestaan!

Denk aan:

 • Het verhuren of gratis ter beschikking stellen van de horecalokaliteit aan derden.

Een melding maken is gratis. Kunt u digitaal geen melding maken? Neem dan contact op met het team Vergunningen van de Stadswinkel. U kunt ons bereiken via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch (030) 607 18 80. 

U hoeft geen melding te maken van een bijeenkomst die gerelateerd is aan de normale bedrijfsvoering van uw vereniging/organisatie.

Voorbeelden sportverenigingen:

 • Vergadering van het bestuur, ledenvergaderingen en commissies en dergelijke die rechtstreeks gelieerd zijn aan de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon.
 • Feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap.
 • Toernooi met afsluitend feest, met dien verstande dat een dergelijk feest een keer per kalenderjaar wordt gehouden.
 • Openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters gedurende sportactiviteiten conform de toegestane schenktijden.
 • Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren met dien verstande dat geen sterke drank wordt geschonken.
 • Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden.
 • Overige strikt club gerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond.

Voorbeelden buurthuizen en maatschappelijke instellingen:

 • Nieuwjaarsborrel.
 • Bestuursvergaderingen.
 • Dagactiviteiten, zoals kaart-, dart-, dobbel- of bordspelavonden voor leden en introducés en daarmee vergelijkbare activiteiten.
 • Koningsdag-, Sinterklaas- en Kerstvieringen voor de leden.

Voorbeelden kerken:

 • Bestuursvergaderingen.
 • Bijeenkomsten in het kader van een religieus feest.
 • Rouwdiensten.
 • Huwelijksdiensten.
 • Condoleancebijeenkomsten.

 

Voor alle andere bijeenkomsten is het verstandig om een melding te maken. Twijfelt u? Neem dan contact op met Team Vergunningen van de gemeente. U kunt ons bereiken via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of telefonisch: (030) 607 18 80.