Historische woonschepen

Voor de historische woonschepen van de Vaartse Rijn is een regeling op grond van artikel 5:25 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening getroffen. Indien u een historisch woonschip bezit welke ouder is dan 50 jaar, kunt u een verzoek indienen bij de schouwcommissie van de Museumwerf in Nieuwegein.

De schouwcommissie beoordeeld of uw schip in deze historische jachthaven mag liggen. Er is een maximale ligtijd van 2 x 5 jaar. Er is een wachtlijst.

Meer informatie

Voor passanten van historische vaartuigen is er een 3x24 uursregeling langs de Dorpsstraat. Deze ligplaatsen zijn beschikbaar door aanwijzing van de havenmeester van de museumwerf.

In Vreeswijk zijn ligplaatsen voor kleine recreatieve boten (maximaal 6.20 m) toegewezen door de Gemeente Nieuwegein. Indien u een kleine recreatieve boot wilt neerleggen kunt u zicht aanmelden op de wachtlijst via omgevingsloket@nieuwegein.nl . Er is geen verloop in de toegewezen ligplaatsen en de wachtlijst is lang.