Ligplaatsen woonschepen of woonarken

Voor een ligplaats met een woonark of woonschip moet u een adres aanvragen bij de gemeente Nieuwegein. Daarvoor moet u aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Uw ligplaats is aangewezen conform het geldende bestemmingsplan.
  • U heeft een ontheffing van het ligplaatsverbod (via Rijkswaterstaat).

Ontheffing ligplaatsverbod aanvragen

Er zijn in de gemeente Nieuwegein geen nieuwe mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten, omdat deze in strijd zijn met de bestemmingsplannen en/of het verkeersreglement van Rijkswaterstaat. De gemeente en Rijkswaterstaat voeren een handhavingsbeleid op illegale ligplaatsen.

Bij verkoop van een woonboot vervalt de ontheffing voor het ligplaatsverbod. De nieuwe eigenaar moet opnieuw een ontheffing aanvragen bij Rijkswaterstaat en een adres bij de gemeente Nieuwegein.

Ontheffingen en adresaanvragen (aanwijsbesluiten) worden alleen verleend op bestemde plekken, volgens geldende bestemmingsplannen. In de praktijk betekent dit dat alle huidige ligplaatsen voor woonschepen en -arken bezet zijn. U kunt alleen een ligplaats bemachtigen als de huidige eigenaar een woonschip of -ark aan u verkoopt of als er een woonschip of -ark vertrekt.

Woonschepen

Drijvend object dat gemaakt is om dienst te doen als woning op het water en beschikt over een mechanische of elektrische aandrijving, waardoor deze zich zelfstandig kan verplaatsen en manoeuvreren. Voor schepen niet zijnde een klein schip, drijvende inrichting of voorwerp, kan permanente ontheffing worden verleend om af te mogen meren aan de westoever van het Merwedekanaal tussen km 42.900 en km 43.110.

Woonarken

Drijvend object dat gemaakt is om dienst te doen als woning op het water en die daartoe aan de onderzijde verzwaard is voor de stabiliteit. Er is geen mechanische of elektrische aandrijving aanwezig waardoor dit object zich zelfstandig kan verplaatsen en manoeuvreren. Voor woon,- schepen en arken kan permanente ontheffing worden verleend om af te mogen meren aan het Jaagpad tussen km 46.580 en de Koninginnensluis en aan de Utrechtsestraatweg in de dode arm van het Merwedekanaal.

Historische Woonschepen

Drijvend object die gemaakt is om dienst te doen als woning op het water en beschikt over een mechanische, elektrische of windaandrijving waardoor deze zich zelfstandig kan verplaatsen en manoeuvreren. Een historisch schip is ouder dan 50 jaar.

Recreatievaartuig

Klein schip welke wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en in het bezit is van particuliere eigenaren. Klein schip: schip waarvan de lengte minder dan 20 m bedraagt, waartoe als de lengte wordt aangemerkt de afstand van de voorkant van het voorste tot de achterkant van het achterste vaste deel van de romp, zonder de boegspriet, de papegaaistok en het trimvlak.

Kleine recreatievaartuigen

Klein Schepen kleiner dan 6.20 m. Welke bedoeld zijn voor dagrecreatie en geen overnachtingsmogelijkheden biedt.

Beroepsvaart

Vaartuigen het zijnde een groot of klein schip welke beroepsmatig wordt gebruikt.