Ligplaatsen woonschepen of woonarken

Er zijn geen nieuwe ligplaatsen voor woonschepen in Nieuwegein beschikbaar volgens de bestemmingsplannen en het Verkeersreglement van Rijkswaterstaat. Nieuwegein is niet voornemens om nieuwe ligplaatsen voor woonboten en -schepen te realiseren. Alle ligplaatsen zijn bezet. Er komen ligplaatsen beschikbaar indien de eigenaar met zijn woonschip- of ark vertrekt of verkoopt. Nieuwegein hanteert geen wachtlijst voor woonschepen of –arken omdat deze geen beheerder en/of eigenaar is van de betreffende vaarwegen.
Ontheffingen voor ligplaatsen woonboten- en schepen worden verleend door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden of de Museum Werf. De museum werf verleent alleen ontheffingen aan historische woonschepen ouder dan 50 jaar.