Loterij en bingo

Voor het organiseren van een loterij heeft u een Loterijvergunning nodig. Met loterij bedoelen we kansspelen om prijzen of premies. De winnaar wordt hierbij aangewezen door kansbepaling.
 
Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit (bijvoorbeeld bingo, rad van fortuin) heeft u geen vergunning nodig. U moet alleen wel een melding doen van uw kansspelactiviteit bij de gemeente.

Het is niet toegestaan een kansspel te organiseren in een horecagelegenheid.
Een horecagelegenheid is een ruimte waarvoor een Drank- en Horecavergunning is afgegeven.

Let op: aangescherpte maatregelen in verband met corona. Bekijk hier de vraag en antwoorden voor meer informatie.

U vraagt een Loterijvergunning schriftelijk aan via het aanvraagformulier (pdf, 146 kB). U kunt dit formulier uitprinten, invullen en sturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Stadswinkel/Team Vergunningen
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Zorg ervoor dat uw aanvraag minstens 4 weken voor de datum van de loterij bij ons binnen is.

Als u een loterij wilt houden waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Volgens de Wet op de Kansspelen krijgt u die vergunning als:

 • Het doel van de actie een algemeen belang dient (denk hierbij onder andere aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk).
 • De uitgaven niet hoger zijn dan 40% van de opbrengst (van verkochte loten).
 • Ten minste 50% van de bruto-opbrengst van de actie naar het doel van uw actie gaat.
 • De prijzen niet hoger zijn dan € 4.500,- (als de waarde hoger is, moet u een aanvraag indienen bij de Kansspelautoriteit
 • De opbrengst van de loterij voor een maatschappelijk erkend doel is.

Als u een Loterijvergunning wilt aanvragen, zijn de volgende zaken belangrijk:

 • De totale waarde van de prijzen.
 • De waarde van de hoogste prijs.
 • De begroting van de loterij (inkomsten en uitgaven).
 • De datum, het tijdstip en de plaats van de te houden trekking van de loterij.

Organiseert u een bingo waarbij u prijzen uitreikt? U hoeft dan geen vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht om dit schriftelijk bij ons te melden.
Een bingo moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De bingo moet zijn georganiseerd door een Nederlandse vereniging die 3 jaar bestaat.
 • De vereniging moet volgens de statuten een duidelijk omschreven ander doel hebben dan het organiseren van kansspelen.
 • De opbrengst moet gaan naar een doel dat niet in strijd is met het algemeen belang.
 • Er moet sprake zijn van een bijeenkomst.
 • Prijzen in geld of goederen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie en de gezamenlijke waarde is lager dan € 1.550,- per bijeenkomst.
 • De bingo mag niet worden gehouden in een lokaliteit die op een Drank- en Horecavergunning staat vermeld.

Meld de bingo minstens 14 dagen van tevoren schriftelijk aan de gemeente. Dat kan per e-mail via mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Stadswinkel/Team Vergunningen
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Tarieven vergunning loterij en bingo

Soort vergunningTarief 
Loterijvergunning€ 90,20
Verklaring van geen bezwaar houden bingoGratis
Melden bingoGratis

Meer informatie