Tijdelijk plaatsen van voorwerpen in openbare ruimte

U kunt een objectontheffing aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke voorwerpen in de openbare ruimte, die te maken hebben met tijdelijke (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden, zoals een bouwkeet, hekwerken, een hijskraan, een container, steigers of een bouwkeet.
De plaatsing van een container en/of bouwmateriaal moet ten minste 5 dagen voor aanvang van plaatsing bij de gemeente gemeld worden. De container mag maximaal 4 weken blijven staan.

Aanvragen/melden objectontheffing

Voor het plaatsen van een container wordt precario (vergoeding voor het gebruik van openbare grond) betaald. Deze wordt opgelegd door de BghU. Kijk op de pagina BghU voor de contactgegevens.

  • Geef in de aanvraag de duur van de activiteit en de afmetingen van de te plaatsen objecten aan.
  • Voeg bij uw aanvraag altijd een kopie van een tekening of foto van het werkterrein bij. Geef hierop alle te plaatsen objecten aan.

In dit besluit kunt u alle voorwaarden lezen waaraan uw aanvraag/melding moet voldoen.