Tijdelijk plaatsen van voorwerpen in openbare ruimte

U kunt een objectvergunning aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke voorwerpen in de openbare ruimte, die te maken hebben met tijdelijke (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden, zoals een bouwkeet, hekwerken, een hijskraan, een container, steigers of een bouwkeet.
De plaatsing van een container en/of bouwmateriaal moet ten minste 5 dagen voor aanvang van plaatsing bij de gemeente gemeld worden.
De container mag maximaal 4 weken blijven staan; er worden geen legeskosten geheven voor het plaatsen van een container.

Aanvragen/melden objectvergunning

  • Geef in de aanvraag de duur van de activiteit en de afmetingen van de te plaatsen objecten aan.
  • Voeg bij uw aanvraag altijd een kopie van een tekening of foto van het werkterrein bij. Geef hierop alle te plaatsen objecten aan.

In dit besluit kunt u alle voorwaarden lezen waaraan uw aanvraag/melding moet voldoen.

Voor diverse vergunningaanvragen betaalt u leges. In de Legesverordening 2018 vindt u de hoogte van de leges.