In het stadscentrum van de Gemeente Nieuwegein zijn drie afgesloten voetgangersgebieden.

Deze gebieden zijn afgesloten voor al het verkeer zodat de voetgangers zich veilig voelen in ons Stadscentrum. Om het leefklimaat en de veiligheid te garanderen, brengen wij de spelregels voor de toegang onder uw aandacht.

  • Zone 1 (Stadsplein) is op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur t/m 11.00 uur toegankelijk voor het daadwerkelijke laden of lossen van goederen. Parkeren is niet toegestaan. Na 11.00 uur is het Stadsplein leeg. Laden en lossen is dan alleen toegestaan met een ontheffing.
  • Zone 2 en 3 (Raadstede en Markt) zijn alleen toegankelijk met een ontheffing.

Wanneer er een strikte noodzaak bestaat, is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Met deze ontheffing is het toegestaan om een van de voetgangersgebieden in te rijden. Op de ontheffing staat voor welk voetgangersgebied deze geldig is en voor welk doel. Meestal gaat het om laden en lossen.

Een ontheffing is aan te vragen via het formulier ontheffing voetgangersgebied binnenstad.

Overzicht voetgangersgebied

 

In de pdf vindt u de voorwaarden voor de ontheffing.

Door ons te houden aan deze spelregels, willen wij samen een leuke en veilige binnenstad creëren.

Tarieven chipkeyOntheffingBorgTotaal
Chipkey€ 33,80€ 30,00€ 63,80

De chipkey blijft eigendom van de gemeente Nieuwegein en dient binnen vier weken na afloop van de ontheffing aan de gemeente Nieuwegein geretourneerd te zijn. De gemeente heeft het recht om de chipkey bij constatering van misbruik buiten werking te stellen.

Het aanvraagformulier kan worden verstuurd naar:

Gemeente Nieuwegein
afdeling Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein