Recreatief overnachten (kamperen)

Wilt u recreatief overnachten met een tent, caravan, camper of een ander overnachtingsmiddel, op een locatie die daarvoor niet is bestemd (geen officiële kampeerplaats)? Dan dient u bij de gemeente een ontheffing voor het recreatief overnachten aan te vragen.

Vul onderstaand formulier "aanvraag ontheffing" in en stuur deze met alle bijlagen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de overnachting naar: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl.

Aanvraagformulier ontheffing recreatief overnachten

Is het recreatief overnachten een besloten activiteit waarbij er in de tent:

  • nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of
  • verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk

dan dient u ook het meldingsformulier BGBOP in te vullen. Dit formulier dient u dan samen in met de aanvraag recreatief kamperen bij de gemeente.

 

Aan een ontheffing recreatief overnachten zijn legeskosten verbonden.
Deze bedraagt € 102,20. Een melding in het kader van BGBOP is kosteloos.

Twijfelt u of u een ontheffing nodig heeft of een BGBOP melding moet doen? Neem dan contact op met de Stadswinkel op telefoonnummer: 030-607 18 80 of via e-mail: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl.