Beroep of bedrijf aan huis houden

De gemeente Nieuwegein biedt inwoners een zo groot mogelijke vrijheid om werkactiviteiten in de woning te ontplooien zo lang dit voor de buurt niet tot onredelijke overlast leidt. Beroep- of bedrijfsvoering aan huis is dan ook onder voorwaarden toegestaan.

In het bestemmingsplan of de beheersverordening kunt u nagaan of u een bedrijf mag vestigen. De bestemmingsplannen en beheersverordeningen vindt u op de website ruimtelijke plannen.

Het raadplegen van het bestemmingsplan en beheersverordeningen is gratis. Aan het aanvragen van een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan en het wijzigen van het bestemmingsplan zijn wel kosten verbonden. Dat is alleen nodig als u niet voldoet aan de voorwaarden die in het bestemmingsplan of de beheersverordening genoemd zijn.

De bedrijfsvoering aan huis moet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in het bestemmingsplan of de beheersverordening. In ieder geval moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De woonfunctie moet in overwegende mate behouden blijven.
  • Het pand moet er ook in hoofdzaak uit blijven zien als een woning.
  • Maximaal 35% van het bruto vloeroppervlakte van de woning en bijgebouwen, met een maximum 75 m², mag gebruikt worden voor de aan huis verbonden werkactiviteit.
  • Detailhandel en horeca zijn niet mogelijk vanuit huis. Ook mag geen prostitutie plaatsvinden.

Controleer het bestemmingsplan of de beheersverordening op eventuele aanvullende eisen.

Tip!

Naast de vereisten die de gemeente stelt aan het voeren van een beroep of bedrijf aan huis, kunnen bijvoorbeeld de verhuurder of de hypotheekverstrekker aanvullende eisen stellen. Kijk hiervoor in de huur- of de hypotheekovereenkomst.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.