Oud en nieuw

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Ook de jaarwisseling wordt anders dan we gewend zijn. Vanwege corona mogen we met minder mensen oud en nieuw vieren. Ook is vuurwerk dit jaar verboden in Nederland. U mag geen vuurwerk afsteken of verkopen, met uitzondering van sterretjes en ander licht vuurwerk.

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Wat mag wel, wat mag niet? Hieronder hebben we veel antwoorden voor u op een rijtje gezet.

U mag dit jaar geen vuurwerk kopen of verkopen in Nederland. Een uitzondering is de categorie ‘F1 consumentenvuurwerk’. Hieronder vallen onder andere sterretjes en knalerwten. Op de site van de Rijksoverheid vindt u een gedetailleerd overzicht van welk vuurwerk is toegestaan.

U mag tijdens de jaarwisseling 2020/2021 geen vuurwerk afsteken in Nederland. Ook in de hele maand december is vuurwerk verboden. Lichter vuurwerk zoals sterretjes en fopvuurwerk mogen nog wel. Op de website van de Rijksoverheid staat een gedetailleerd overzicht van welk vuurwerk wel en niet is toegestaan

Nee, carbid schieten is al een aantal jaar verboden in Nieuwegein.

U mag alleen vuurwerk (ver)kopen en afsteken in de categorie ‘F1 consumentenvuurwerk’. Bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor een gedetailleerd overzicht.

Carbid schieten is in de gemeente Nieuwegein ook verboden.

Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen. Het kan daarom zeer gevaarlijk zijn om af te steken. Illegaal vuurwerk is dan ook niet te koop in legale vuurwerkwinkels. Wilt u zeker weten of uw vuurwerk legaal is? Kijk dan op de verpakking. Bij legaal vuurwerk zit altijd een Nederlandstalige handleiding. Daarnaast staat op iedere verpakking:

 • de tekst 'Geschikt voor particulier gebruik';
 • informatie over de fabrikant;
 • het artikelnummer en productiejaar;
 • een vermelding of afbeelding van de effecten van het vuurwerk na het afsteken.

Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.

Let op: vuurwerk afsteken is tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 niet toegestaan. Een uitzondering is vuurwerk in de categorie F1.

Als u illegaal vuurwerk afsteekt of verkoopt, kunt u een boete of gevangenisstraf krijgen. Dat hangt af van de zwaarte van de overtreding. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Bent u minderjarig, dan wordt u misschien doorverwezen naar Halt.

De politie treedt hard op tegen illegaal vuurwerk. Merkt u dat er ergens illegaal vuurwerk wordt verkocht, getransporteerd, opgeslagen of afgestoken? Doe dan een melding! Dat kan bij de politie of anoniem.

Melding via de politie: 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Soms slaat een feeststemming om in agressie en geweld. Help mee om oud en nieuw veilig te laten verlopen. Spreek elkaar aan op overlast en kom in actie als u agressie of geweld ziet. Let daarbij altijd goed op uw eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is. Voor een melding van overlast kunt u bellen naar:

 • Verdachte of (levens)gevaarlijke situatie: bel 112.
 • 0900-8844 bij verdenking van illegale opslag, bij overlast (binnen en buiten afsteektijden) of bij vernieling en rommel. 
 • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

De gemeente wil de kerstvakantie en zeker de jaarwisseling zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom hebben we een aantal maatregelen afgesproken om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verbod op vreugdevuren.
 • Verbod op carbid schieten.
 • Alle ondergrondse papiercontainers worden voor de jaarwisseling afgesloten. Op bijna alle afvalbakken wordt een afsluitklep geplaatst.
 • We hebben aan alle schooldirecteuren en kinderdagverblijven gevraagd maatregelen te nemen om schade in en rond de gebouwen te voorkomen.
 • We voeren de Veilige Publieke Taak-campagne. Daarin vragen we mensen om hulpverleners (politie, brandweer en ambulance) veilig hun werk te laten doen.
 • Leerlingen worden voorgelicht door Halt en de Veiligheidsregio/brandweer.

U mag maximaal 2 personen per dag thuis ontvangen. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.

Heeft u nog andere vragen over vuurwerk? Ga dan naar de website van de politie.

Wilt u meer weten over het coronavirus in Nieuwegein? Kijk dan op onze pagina over het coronavirus.

Meer informatie