Oud en Nieuw

Het Kerstfeest moet nog komen maar de voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn alweer in volle gang. Ook de gemeente Nieuwegein neemt daarin samen met haar samenwerkingspartners weer een aantal maatregelen om de jaarwisseling op een feestelijke maar ook rustige manier te laten verlopen.

Om de jaarwisseling 2019/2020 feestelijk, veilig en met zo min mogelijk overlast en schade te laten verlopen is er (net als voorgaande jaarwisselingen) een projectgroep ingericht.

De doelstellingen van de projectgroep zijn:

 • Behouden van een samenhangende aanpak op het gebied van preventie, beheer, toezicht, handhaving en repressie met gemeente, VRU, politie, Wereldhave en de scholen.
 • Beperken van overlast in de wijken.
 • Beperken van schade in de openbare ruimte. In de projectgroep nemen onder andere politie, VRU, een afvaardiging van het basis- en voortgezet onderwijs en een aantal gemeentelijke diensten deel.
Vuurwerkposter

De gemeente werkt met een nieuwe campagne voor de jaarwisseling.

De nieuwe slogan is: "Eenmaal kwijt is levenslang spijt" #nopainisgain. Dit ontwerp is gemaakt door een scholier van het Anna van Rijn College in oktober 2017. De poster zult u op verschillende locaties in Nieuwegein tegenkomen.

Dit jaar valt 31 december op een dinsdag. In het vuurwerkbesluit is aangegeven dat vuurwerkverkoop op zondagen niet is toegestaan. Voor dit jaar betekent dit dat zaterdag 28 december als extra vuurwerkverkoopdag wordt aangemerkt, naast 30 en 31 december.

De verkooppunten worden aangeschreven om mee te werken aan het veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Daarin wordt ook gevraagd om de poster van de campagne op te hangen.

Al verschillende jaren werkt gemeente Nieuwegein met een aantal vuurwerkvrije zones. Ter voorkoming van gevaar, schade of overlast zijn er gebieden aangewezen waar een verbod op het bezigen van consumentenvuurwerk geldt.

Op de volgende locaties mag geen vuurwerk afgestoken worden:

 • Het gehele terrein van het Antonius Ziekenhuis en de omgeving daarvan.
 • De afsluitbare passages van Cityplaza.
 • Alle parkeergarages.
 • Alle lagere schoolcomplexen en hun directe omgeving.
 • De directe omgeving van de dierenweiden en kinderboerderijen.
 • Het station van de sneltram in het stadscentrum.
 • De directe omgeving van de verzorgingshuizen "Vreeswijk" aan de Lekboulevard, het verpleeghuis "De Geinse Hof" aan de Vuurscheschans en voormalig verzorgingshuis Zuilenstein" aan de Diepenbrocklaan.

Bij deze locaties worden in week 49 van december bordjes geplaatst om aan te geven dat dit vuurwerkvrije zones zijn. Politie en stadstoezicht nemen deze locaties ook extra mee in hun surveillance en schrijven als dat nodig is boetes uit.

Tijdens Oud en Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer en ambulance.

Helpt u mee om Oud en Nieuw een feest te laten zijn?

Kom in actie als u getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd wel iets wat u kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld. Let altijd goed op uw eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is. 

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk.

Melden kan altijd

Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Om de kerstvakantie en zeker de jaarwisseling zo rustig en feestelijk mogelijk te laten verlopen, zijn er met bovenstaande partijen een aantal maatregelen afgesproken om overlast, vernielingen en schade te voorkomen.

Hierbij moet u denken aan:

 • Vreugdevuren: Vreugdevuren zijn in geen enkel geval toegestaan. 
 • Ondergrondse papiercontainers en afvalbakken: Alle ondergrondse papiercontainers worden preventief voor de jaarwisseling afgesloten en op bijna alle afvalbakken wordt een afsluitklep geplaatst.
 • Maatregelen door scholen en kinderdagverblijven: Aan alle schooldirecteuren en kinderdagverblijven is gevraagd maatregelen te nemen om schade in en rond de gebouwen te voorkomen.
 • Borden bij vuurwerkvrije zones: Op een paar plekken worden borden geplaatst waarop duidelijk aangegeven staat dat het daar gaat om een vuurwerkvrije zone.

Stadstoezicht en politie hebben aandacht voor deze locaties.