Boete of bekeuring

Heeft u een aanslag gekregen voor een niet betaalde (parkeer) belasting (boete), en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend bij:

Inspecteur van de gemeentelijke parkeerbelastingen van Nieuwegein
p/a Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:

 • De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven
 • Bewijsstukken mee te sturen
 • Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden
 • Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden

LET OP! Het indienen van een bezwaar is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan niet contant maar doet u op basis van het betaalverzoek dat u krijgt toegezonden van Tobias Fiscaal/ ParkeerService Nieuwegein. Tobias Fiscaal verzorgt voor de Gemeente Nieuwegein het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet, wordt er een invorderingsprocedure gestart. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u uw geld terug.

Wanneer heeft een bezwaarschrift zin?

 • U de auto aan de kant gezet had om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Om uzelf of iemand anders in een gezondheidsbedreigende situatie snel bij een arts of ziekenhuis te brengen.
 • Uw vermelding als kentekenhouder in het kentekenregister onjuist is, of het voertuig van u was gestolen. (Vergeet niet een kopie van uw proces verbaal van de aangifte van diefstal bij de politie mee te sturen.)
 • U het voertuig voor maximaal drie maanden verhuurd heeft en u onterecht als belastingplichtige aangemerkt wordt. (Vergeet niet een kopie van de huur- overeenkomst, met naam/adres en handtekening van de huurder mee te sturen.)
 • Uw parkeerticket wel achter de voorruit lag, maar op de kop. (Stuur een kopie van zowel de voorzijde, als de achterzijde van de parkeerticket op.)

Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin?

 • U wel een kaartje had. In principe wordt een achteraf getoond kaartje niet gehonoreerd.
 • U wel een vergunning heeft, maar deze niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit heeft gelegd. U parkeert in dat geval in strijd met de vergunningsvoorwaarden.
 • U wel een vergunning heeft, maar de gegevens kloppen niet meer. Als de geldigheid is verlopen; als het kenteken op de vergunning niet overeenkomt met het kenteken van de auto waarin hij ligt; als u op het adres waar-op de vergunning is uitgeschreven niet meer staat ingeschreven: Ook dan parkeert u in strijd met de voorwaarden.
 • U wist niet dat u moest betalen. U vond de parkeersector onduidelijk aangegeven of u kon de automaat niet vinden. Dit leidt niet tot het vervallen van de aanslag.
 • U was geld aan het wisselen. U dient er voor te zorgen gepast geld bij u te hebben.
 • U niet echt parkeerde, maar aan het laden en lossen was. Als de parkeercontroleur dit niet ter plekke kan constateren dan bent u aan het parkeren en blijft de bon gehandhaafd. Hetzelfde geldt als u alleen even stil stond, bijvoorbeeld omdat u op iemand wachtte.
 • U net te laat bij uw auto terugkwam. Een afspraak liep uit, u was de weg kwijt, u was al op weg naar uw auto, maar net te laat. U dient uw tijd in de gaten te houden. Als u denkt later terug te zijn, dient u extra parkeertijd bij te betalen (tweede kaartje kopen en deze naast de andere leggen).
 • U het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt. De hoogte van de naheffingsaanslag is wettelijk vastgesteld.

Waar kan ik terecht voor informatie en/of klachten over de aanslag parkeerbelasting of andere zaken m.b.t. het betaald parkeren in Nieuwegein?

Voor vragen en/of klachten over de aanslag parkeerbelasting of andere zaken m.b.t. het betaald parkeren in Nieuwegein kunt u terecht bij de parkeerbalie of via één van de andere mogelijkheden op de contactpagina van Parkeerservice.

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan, door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau, een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.