Pleegzorg

In Nederland hebben we 3.500 pleegouders te weinig. Als pleegouder zorgt u ervoor dat een kind even op adem kan komen. Zo’n periode varieert van een weekend per maand tot soms zelfs een paar jaar. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, bijvoorbeeld crisispleegzorg, terug-naar-huis-pleegzorg, vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg. De gemeente Nieuwegein wil dat iedereen een veilige plek in de gemeente heeft. Daarom zetten we ons in om inwoners te helpen om pleegouder te worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Eline van Boxtel via e.vanboxtel@nieuwegein.nl.

Het belangrijkste is dat u het kind een welkom gevoel kunt geven. Daarbij moet u warmte en structuur kunnen geven. Gevoel voor humor, flexibiliteit en doorzettingsvermogen helpen om een goede pleegouder te zijn.

Er zijn ook een paar wettelijke eisen:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Er worden referenties opgevraagd uit uw netwerk.
  • U heeft een stabiel leven, alleen of samen met een partner, met of zonder kinderen.

In Nieuwegein zijn een aantal organisaties waar u terecht kunt om pleegouder te worden. Kies vooral de organisatie waar u zich het prettigst bij voelt. Bijvoorbeeld vanwege uw geloof of bepaalde kenmerken of aandachtspunten van een organisatie. Op de website www.pleegzorg.nl vindt u ook veel informatie.