Pleegzorg

Er is in Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. Als pleegouder zorg je ervoor dat een kind even op adem kan komen. Zo’n periode varieert van een weekend per maand tot soms zelfs meerdere jaren. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg. De gemeente Nieuwegein wil er alles aan doen om voor iedereen een veilige plek in de gemeente te kunnen verzorgen. Daarom zet zij zich in om samen met betrokken partners, inwoners te ondersteunen in het nemen van deze stap.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Eline van Boxtel via e.vanboxtel@nieuwegein.nl.

Het belangrijkste is, dat je in staat bent het kind te laten voelen dat het welkom is. Daarbij moet je warmte en structuur kunnen geven. Gevoel voor humor, flexibiliteit en doorzettingsvermogen helpen je om een goede pleegouder te zijn.

Er zijn ook enkele wettelijke eisen:

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je krijgt een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Er worden referenties opgevraagd uit het netwerk.
  • Je hebt een stabiel leven, alleen of samen met een partner, met of zonder kinderen.

In Nieuwegein zijn een aantal organisaties waar men terecht kan voor meer informatie en het daadwerkelijk worden van pleegouder. Als toekomstig pleegouder kies je de organisatie waar je je het prettigst bij voelt. Dit kan te maken hebben met een bepaalde geloofsovertuiging of specifieke kenmerken of aandachtspunten van een organisatie. Op de site www.pleegzorg.nl vindt u ook veel informatie.