Mensen fotograferen maquette van het Middenblok

Vragen en antwoorden

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2023

Hieronder vindt u vragen en antwoorden in de categorieën Woningen, Planvorming en bouw en Verkeer. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur een bericht naar middenblok@nieuwegein.nl.

Woningen

In het Middenblok worden 50 woningen gebouwd:

  • 22 eengezinswoningen (koop)
  • 28 appartementen, waarvan:
    • 15 appartementen sociale huur
    • 6 appartementen middenhuur
    • 7 appartementen vrijesectorhuur

Aan de zuid- en westkant mag maximaal 15 meter hoog gebouwd worden. Aan de noord- en oostkant maximaal 11 meter.

De woningen zijn vooral bedoeld voor 65-plussers en doorstromers op de woningmarkt.

In de conceptfase was de keuze een 'gesloten' bouwblok of bebouwing met een doorgang. Het wordt bebouwing met een doorgang. Het gebouw heeft daardoor niet 1 voorkant of ingang: alle kanten zijn anders.

In het gekozen plan van ontwikkelaar Trebbe zijn de woningen en appartementen verdeeld over 2 complexen. Ze worden verbonden door een groene 'plint'. De gebouwen krijgen een warme uitstraling met baksteen en hout. De 1e en 2e bouwlaag krijgen groene gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven een speels effect.

Ja, via een computermodel heeft de ontwikkelaar op verschillende momenten (ook door het jaar heen) gesimuleerd hoe de schaduw valt.

Er komt een mix van appartementen en eengezinswoningen. De appartementen worden sociale huur, middenhuur en vrijesectorhuur. De eengezinswoningen zijn koopwoningen. Als u interesse heeft in een woning, kunt dat alvast laten weten aan ontwikkelaar Trebbe. Stuur een e-mail naar contact@lotushetgroenecollectief.nl.

De toewijzing van de sociale huurwoningen verloopt via WoningNet. U moet daarvoor ingeschreven staan bij WoningNet. Hoe de andere appartementen worden verhuurd is nog niet bekend.

Waarschuwing:

Vertraging

De bouw heeft vertraging opgelopen. Na de zomer van 2023 moet bekend zijn hoe en wanneer er duidelijkheid komt over de bouwplannen voor het Middenblok.

De woningen komen op gemeentegrond. Als er gebouwd wordt op gemeentegrond, kijken we altijd of we kunnen afstemmen op de Woonvisie. We geven bijvoorbeeld voorrang aan doelgroepen waarvoor niet snel wordt gebouwd. Het gaat om senioren die zorg nodig hebben en mensen met een lager inkomen. Daarom bouwen we appartementen voor senioren in de sociale huur en middenhuur. En we bouwen eengezinswoningen, waar ook veel vraag naar is.

In de overeenkomst die we met de ontwikkelaar hebben afgesloten, maken we precieze afspraken. Daarin staat dat 30% moet bestaan uit sociale huur (ongeveer 15 appartementen) en 12% uit lage middenhuur (ongeveer 6 appartementen). Ontwikkelaar Trebbe houdt zich hieraan.

De appartementen zullen tussen de 50 m2 en 83 m2 groot worden. Trebbe is in gesprek met een partij die de verhuur gaat organiseren. Zodra deze partij bekend is, laat Trebbe dit weten. De toewijzing van de sociale huurwoningen verloopt via WoningNet. U moet daarvoor ingeschreven staan bij WoningNet. Houd rekening met wachttijd. De huurappartementen zijn voor de specifieke doelgroep ouderen: mensen die 65 jaar of ouder zijn.

De sociale huurappartementen worden 50 m2 groot. Ze hebben 1 slaapkamer.

De verdeling tussen de typen woningen staat vast. De huurprijzen zijn waarschijnlijk snel duidelijk, nadat bekend is gemaakt wie de verhuurder wordt.

Dat is nu nog niet bekend. Trebbe bepaalt dit samen met een makelaar. De prijs hangt af van meerdere factoren.

Dit is nog niet duidelijk. De bouw van ‘Lotus – Het groene collectief heeft vertraging opgelopen. Na de zomer van 2023 moet bekend zijn hoe en wanneer er duidelijkheid komt over de bouwplannen voor het Middenblok.

Dat betekent dat er 2 ontmoetingsplekken komen. In het appartementencomplex komt een gemeenschappelijke ruimte. En bovenop de parkeergarage komt een gemeenschappelijke binnentuin voor de woonhuizen. Het wordt een fleurige tuin met een kas, lange eettafel en speeltoestel.

Mensen mogen hun hond uitlaten in de omgeving. De hond moet wel aangelijnd zijn en hondenpoep moet worden opgeruimd. Dat is nu zo en dat blijft zo. Er komt niet een nieuw hondenuitlaatveld.

Als u overlast krijgt van hondenpoep in het Lotusplantsoen, kunt u het beste contact zoeken met de wijkagent en de wijkcoördinator. De gemeente kan dan bijvoorbeeld extra controleren, een boete geven of naar een andere oplossing kijken. Denk aan het park beter afschermen of een hondenuitlaatplek aanleggen.

Planvorming en bouw

Het oorspronkelijke plan was om voor de zomer van 2023 met de bouw te beginnen. In februari 2023 leek bouwplan ‘Lotus – Het Groene Collectief’ nog met een kleine vertraging na de zomer van 2023 te kunnen starten. Maar door ontwikkelingen in de markt lukt dit niet. De stijgende rente en inflatie zorgden ervoor dat de betaalbaarheid van het plan onder druk is komen te staan.

Trebbe voert op dit moment gesprekken met de gemeente om te kijken of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Na de zomer van 2023 moet bekend zijn hoe en wanneer er duidelijkheid komt over de bouwplannen voor het Middenblok.

Als het Middenblok klaar is, wordt het Lotusplantsoen verder afgemaakt. Het eerste deel van het Lotusplantsoen is al aangelegd. Hier komen nog speeltoestellen. Het Lotusplantsoen valt verder buiten dit plan van aanpak. De openbare ruimte rondom het project wordt niet aangepast. De buitenruimte wordt hoogstens hersteld nadat de woningen klaar zijn.

Ontwikkelaar Trebbe moet van tevoren een onderzoek doen bij de huizen die het dichtst bij het bouwblok staan. Zo moeten ze schade voorkomen.

De heipalen worden geschroefd. Er wordt dus niet geheid. Dit maakt de kans op schade door de bouw kleiner. Voor de gemeente was dit een van de redenen om voor het plan van Trebbe te kiezen.

Er komt ook een wekelijks inloopspreekuur en Trebbe is 24/7 telefonisch bereikbaar.

Nee. Er stond een oud schoolgebouw en die is al gesloopt.

De gemeente zal hier op letten.

Samen met scholen en omwonenden worden 2 of 3 speeltoestellen geplaatst. Het is nog niet duidelijk wanneer de speeltoestellen er komen.

In het bestemmingsplan is te zien dat de eengezinswoningen die aan de kant van de Dopheide staan maximaal 11 meter hoog worden. De ontwikkelaar kijkt met een simulatie of er een effect is op de patiowoningen die daar staan. De ontwikkelaar kijkt ook naar het effect op de andere woningen.

Nee, de bouwketen komen niet in het Lotusplantsoen. Ze worden op de bouwlocatie neergezet, aan de kant van de Dopheide. De in- en uitrit komt aan de kant van de Lupinestraat.

Nee, de projecten waarbij (bindende) afspraken zijn gemaakt, worden uitgevoerd. Daar valt het Middenblok ook onder.

Een aantal bomen zullen verdwijnen, toch blijft het Middenblok groen. Naast bomen, komen er veel planten en een tiny forest. 

Bomen hebben een bepaalde levensduur, net als mensen. Uit het onderzoek naar de bomen op het Middenblok blijkt dat ze niet zo gezond zijn. Als er grote bomen weggaan, wil Trebbe in overleg met de gemeente grote bomen terugplaatsen. Van de 9 bomen worden er 7 gekapt, omdat ze op het bouwblok staan en niet gezond zijn. Twee bomen worden verplaatst. 

We willen dat de bouwweg vanaf de Lupinestraat gebruikt gaat worden. Op het plangebied mag 70% bebouwd worden, waardoor er ruimte is om daar een bouwplaats te maken.

Ja.

Trebbe maakt ruimte op de bouwplaats voor de auto’s van de bouwvakkers. Trebbe stelt samen met de gemeente een verkeersplan op, waar dit in staat.

De torenkraan komt midden op het bouwvlak te staan. Die verdeelt alle materialen over het bouwblok. Dit neemt de aannemer op in het uitgewerkte bouwplan.

Ontwikkelaar Trebbe kiest ervoor om de heipalen te schroeven in plaats van te heien. Dit maakt de kans op schade door de bouw kleiner. Een aannemer moet bij heien altijd een nulmeting in de nabije omgeving laten uitvoeren.

Verkeer

In het bouwplan staat dat de woningen een eigen parkeerplaats krijgen op de bouwgrond. Bezoekers van het Middenblok kunnen gebruik maken van parkeerruimte in de wijk. De parkeerplaats ligt dan het meest voor de hand. Daarom hebben we in het najaar van 2021 onderzocht wat de parkeerdruk is van het terrein. Er blijkt ruimte voor meer auto’s te zijn. Sinds het vorige onderzoek in 2018 zijn er zelfs iets minder auto's gekomen.

In september 2021 waren het mondkapje in het OV en de QR-code in de horeca verplicht. Verder waren er geen beperkingen meer. Natuurlijk wordt er (nog steeds) minder gebruik gemaakt van OV. Dit blijft misschien zo, omdat veel meer mensen thuis werken. Wat precies het blijvende effect is van corona weten we pas over een tijdje. We doen in elk geval 1 à 2 jaar na de oplevering van de bouw nog een parkeeronderzoek.

De woningen krijgen een eigen parkeerplaats op de bouwgrond. De ingang komt aan de zuidkant, dus direct vanaf de parkeerplaats. Zo willen we voorkomen dat bewoners de parkeerplaats gebruiken. Hierdoor verdwijnen wel een aantal parkeerplaatsen. Ook komen er op de parkeerplaats 2 deelauto’s.

In het najaar van 2021 is de parkeerdruk van het parkeerterrein gemeten. De conclusie is dat er ruimte is voor meer auto’s. Het onderzoek is gedaan op verschillende momenten. Ook op zaterdagmiddag, een heel druk moment. We houden de parkeerdruk in de gaten. Dat betekent dat we 1 à 2 jaar na de oplevering van de bouw het onderzoek nog eens herhalen. Ook willen we met borden mensen verleiden om de parkeerplaats van de Nijenmonde te gebruiken.

Aannemers moeten voor ze aan de slag gaat een blvc-plan inleveren: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Daarin staat hoe de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk blijft.

In de toekomst kan op de oude plek van de Rank gebouwd gaan worden (Nijenmonde). Daardoor zijn er minder parkeerplaatsen voor winkelend publiek. We houden er rekening mee dat hierdoor geen overlast komt voor met name de omliggende straten zoals de Klaproosstraat, Korenbloemstraat en Lupinestraat.

Dit neemt de gemeente mee als aandachtspunt. Als de bouw klaar is, wordt er opnieuw naar de verkeerssituatie gekeken.

We maken de parkeerplaats zo aantrekkelijk mogelijk, zodat de bewoners hun auto niet ergens anders parkeren. Het moet een afgesloten en veilige plek zijn, met genoeg parkeerplaatsen. De nieuwe bewoners kunnen straks meteen hun eigen parkeerplaats oprijden. Er komt 1 ingang naar het Middenblok. De parkeerplaatsen in het binnenterrein kunnen niet worden omgezet in tuintjes.

Met een kettingbeding kunnen we regels opstellen. Bijvoorbeeld dat mensen met een eigen parkeerplek deze niet voor iets anders mogen gebruiken. Of dat mensen met een tuin geen uitgang naar de parkeerplaats mogen maken.

De parkeernorm hangt af van de locatie, het aantal, de oppervlakte en de doelgroep van de woningen. De projectontwikkelaar moet voldoen aan het Koersdocument Parkeren 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad. Deze normen zijn gebruikelijk in heel Nederland. De norm is maximaal 1,7 auto per woning, inclusief 0,3 parkeerplaats voor bezoekers. Bezoekers mogen in de wijk parkeren.

Trebbe heeft ruimte gemaakt voor 50 parkeerplaatsen en voegt 2 deelauto’s toe in de buurt. Volgens een gedegen analyse zijn dit genoeg parkeerplaatsen, ook als een aantal huishoudens een tweede auto heeft. We blijven kijken hoe druk het is op de parkeerplaats. We herhalen het parkeeronderzoek 1 à 2 jaar na de oplevering van de bouw. De uitkomst daarvan kan zijn dat er aanvullend beleid nodig is.

Het parkeeronderzoek laat zien dat de parkeerdruk op dit moment niet te hoog is. Er is ruimte voor meer auto’s. We houden de situatie in de gaten. Als uit onderzoek een te hoge parkeerdruk blijkt, kijken we wat we hieraan kunnen doen.

Het parkeeronderzoek is uitgevoerd op een manier zoals die in heel Nederland wordt gedaan. We kijken buiten dit bouwproject om wat we kunnen doen om de situatie veiliger te maken. De wijkcoördinator en de wijkagent houden zich hiermee bezig. Misschien kunnen we met een combinatie van slimme, kleine maatregelen de ervaring van bewoners verbeteren.

We hebben ook een meting naar de parkeerduur gedaan. Daaruit blijkt niet dat de parkeerplek veel gebruikt wordt voor het OV. We gaan bekijken hoe we beter zichtbaar kunnen maken welke plekken vrij zijn. En hoe we samen met andere maatregelen de ervaring van bewoners kunnen verbeteren. Het is de vraag of het OV hier blijvend minder wordt gebruikt. We houden dit in de gaten. 

Het parkeeronderzoek is uitgevoerd op een manier zoals die in heel Nederland wordt gedaan. Er wordt meestal geen parkeeronderzoek gedaan op momenten dat scholen openen en sluiten. Het is dan maar een kwartiertje van de dag druk.

De school op de Lupinestraat is onderdeel van een brede school (2 scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal). Daardoor is het extra druk op meerdere momenten van de dag. De wijkcoördinator en de wijkagent zijn al bezig met veranderingen. We kijken wat we kunnen doen om de situatie veiliger te maken. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren om met de fiets te komen.