Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid

De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat alle inwoners dezelfde kansen krijgen. De centrale wijken van Nieuwegein hebben net iets meer zorg en aandacht nodig dan de andere wijken. Het gaat dan om het oostelijk deel van Batau-Noord en -Zuid en het westelijk deel van Zuilenstein, een groot deel van Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg.

De komende jaren investeren hulp- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, woningcorporaties, politie en zorgcentra in deze wijken door samen de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. 

Meer over dit project