Warmtebuffer

Waarschuwing:

Het projectomgevingsbesluit lag ter inzage t/m 22 augustus 2022. U kunt geen beroep meer indienen.

Eneco wil een warmtebuffer plaatsen bij het warmteoverdrachtstation Zuilenstein, op de hoek van de Symfonielaan en de A.C. Verhoefweg. Ook wordt het hek aangepast. De warmtebuffer is belangrijk voor het verduurzamen van het warmtenet.

De gemeente heeft een projectomgevingsvergunning verleend aan Eneco. Hieronder kunt u alle documenten van dat besluit inzien.

  • Wilt u de stukken liever op papier inzien? Vraag ernaar bij de receptie op de 1e etage van het Stadshuis.
  • U kunt dit besluit ook inzien via Ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik de code IMRO code NL.IMRO.0356.OVZH2022001-VA02.

Achtergrond

Eneco heeft op 17 juni 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de warmtebuffer. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan en daarom is er een projectomgevingsvergunning nodig. Inwoners hebben van tevoren kunnen meepraten. Ook is er een raadsbesluit geweest op 4 maart 2021. U kunt alle relevante bijlagen van dat besluit inzien.

De gemeente heeft een ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning opgesteld. Het besluit lag ter inzage van 10 februari t/m 23 maart. Ongeveer 1.100 inwoners hebben hierover een buurtbericht gekregen. Er zijn 3 zienswijzen ingestuurd. De zienswijzen gaven geen aanleiding om het besluit aan te passen. De gemeente heeft daarom besloten om de projectomgevingsvergunning te verlenen. We nemen persoonlijk contact op met de indieners.

De projectomgevingsvergunning lag ter inzage t/m 22 augustus. U kunt hiertegen geen beroep meer indienen.

Heeft u een beroepschrift ingediend? Dan kunt u na afloop van de beroepstermijn (t/m 23 augustus 2022) niet meer met nieuwe argumenten komen. Het besluit wordt ook niet uitgesteld. U kunt wel een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Stuur een brief naar:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA  Utrecht

Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt het besluit tijdelijk uitgesteld.

Kosten

Een voorlopige voorziening aanvragen kost geld. Het bedrag hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie bent. Kijk voor meer informatie op Rechtspraak.nl of bel naar Rechtbank Midden-Nederland: 030-223 30 10.