Middenblok

Het Middenblok ligt tussen de Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide, in de wijk Hoog Zandveld. In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat op deze plek woningen komen. Het gaat om maximaal 50 woningen; seniorenwoningen en eengezinswoningen.

Ook in Nieuwegein is grote behoefte aan woningen. De bouw van seniorenwoningen (langer thuis wonen) en eengezinswoningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. De gemeente vindt het belangrijk omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van het plan voor het Middenblok. Deze wens wordt dan ook meegenomen bij de selectie van een ontwikkelaar.

Het Middenblok maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Lekboulevard Hoog Zandveld. De grond is eigendom van de gemeente. In 2014 is de toenmalige school in het Middenblok gesloopt, nadat aan de andere kant van het Lotusplantsoen een nieuwe brede school was gebouwd. De patiowoningen aan de Dopheide zijn in 2016/2017 gebouwd.