Filmpje van Provincie Utrecht

Meer woningen in Rijnhuizen. Dat is het toekomstbeeld voor het gebied midden in Nieuwegein, aan het Merwedekanaal. Dat betekent dat op veel plekken waar nu nog kantoren (leeg) staan, straks gewoond gaat worden. Wat er in het gebied gebeurt en hoe de provincie Utrecht daarin samenwerkt met gemeente Nieuwegein ziet u in dit filmpje van de provincie.

“Het is een nieuwe manier van een gebied ontwikkelen”, zegt wethouder Hans Adriani in het filmpje. “Geen geld, geen grond en toch een verandering in gang willen zetten? Samen met onder meer de provincie hebben we hier een aanpak voor bedacht.” Nieuwegein wil graag een stad zijn waar het voor een ieder fijn wonen is. Ingezet wordt op meer woningen voor ouderen nabij voorzieningen, woningen voor starters op de woningmarkt, of voor mensen met een zorgbehoefte. Met daarbij extra aandacht voor het toevoegen van voldoende sociale huur en middeldure huur.