Riolering

Riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en voor het tegengaan van wateroverlast. Wij zorgen voor:

• Inzameling en transport van afvalwater uit huizen en bedrijven.
• Inzameling en verwerking van regenwater.
• Het beheer van grondwater.

Aanvraag rioolaansluiting

Huiseigenaren zijn op hun eigen perceel zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Waar de aansluiting overgaat naar openbaar terrein, nemen wij de verantwoordelijkheid over. Wij verzorgen de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel en/of op het drainagestelsel. Dat doen we vanaf de perceelgrens naar de hoofdleiding. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden riolering of drainage van de gemeente.

De regels van riool- en drainage-aansluiting zijn vastgelegd in de Riolering en drainageverordening Nieuwegein 2013.

U vraagt een aansluitvergunning aan met het aanvraagformulier riool- en drainage-aansluiting (pdf-bestand, 1,2 mb).

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Beheer/vakgroep riolering
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

of mail het formulier naar riolering@nieuwegein.nl.  

De leges voor een riool- of drainage-aansluiting zijn € 97,10.

De aansluitkosten worden berekend op basis van het tarievenbesluit riool- en drainage-aansluitingen.

Heeft u klachten over de riolering, grondwater of het oppervlaktewater? Bel dan met ons algemene nummer: 14 030.

U kunt ons bellen voor de volgende klachten:

  • Verstopping riolering.
  • Stankklachten riolering, grondwater en oppervlaktewater.
  • Water in de kruipruimte.
  • Wateroverlast openbare ruimte.
  • Waterstanden oppervlaktewater.
  • Blauwalgen.
  • Dode of verlamde watervogels of vissen.