Gemeente ruimt graven op Noorderveld en Kerkveld

Oktober 2021 maakt de gemeente ruimte voor nieuwe graven op begraafplaats Noorderveld/Kerkveld door oude graven te ruimen. Het gaat hier om graven waarvan de rechtbelanghebbende de rechten niet heeft verlengd/afstand heeft gedaan of waar geen andere bestemming voor is aangegeven. De ruiming is noodzakelijk, omdat er anders over een aantal jaren geen ruimte is voor nieuwe graven. Ruimen houdt in dat de stoffelijke resten uit de graven in een verzamelgraf op Noorderveld worden gelegd. Dit verzamelgraf is niet toegankelijk voor publiek.

Waarom deze publicatie?

De gemeente heeft alle recht- belanghebbenden – voor zover de adresgegevens bekend zijn - de vraag voorgelegd wat zij met het graf en/of de stoffelijke resten willen doen. Veel rechthebbenden hebben inmiddels een keuze gemaakt. De gemeente publiceert nu een overzicht van de graven die de gemeente gaat ruimen. Deze publicatie heeft meerdere doelen. Als de recht- belanghebbende heeft gekozen voor ‘ruimen’, of als deze nog niet heeft gereageerd, wil de gemeente andere nabestaanden tot eind maart 2021 de kans geven een andere bestemming te zoeken voor de stoffelijke resten (bijvoorbeeld herbegraven of cremeren of verlengen van grafrechten). Mogelijk wil de recht- belanghebbende de stoffelijke resten laten cremeren of laten herbegraven. Andere nabestaanden kunnen dan bij de gemeente navragen waar de stoffelijke resten naartoe gaan.

Ruimingslijst 2021

Bekijk de ruimingslijst van 2021.

Wilt u reageren naar aanleiding van een naam op de lijst, of heeft u vragen, dan kunt u bellen met mevrouw J. Deckers van de gemeente Nieuwegein, telefoon (030) 607 15 91, e-mail j.deckers@nieuwegein.nl. U kunt ook een brief sturen (Gemeente Nieuwegein, mevrouw J. Deckers, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein).