Brandweer

De brandweer in de gemeente Nieuwegein maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU co├Ârdineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Bij bouwen en verbouwen, inrichten of veranderen van terreinen of ander gebruik van een gebouw kan een omgevingsvergunning nodig zijn om de brandveiligheid  te waarborgen.

De vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een check doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de check of aanvraag. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Heeft u een vraag aan de brandweer in de gemeente Nieuwegein? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht via 088-878 10 00 of info@vru.nl. Of kijk op de website www.vrubrandweer.nl

Voor algemene informatie over de brandweer, zie www.brandweer.nl.

Meer informatie

Whatsapp VRU

Heeft u vragen over brandveiligheid in en om het huis dan kunt u die stellen via whatsapp: 06-12 95 85 99.

Wanneer is de Whatsapp-service bereikbaar?

VRU brandweer WhatsApp is altijd bereikbaar. Tijdens kantoortijden geven zij antwoord op uw brandende vragen over brandveiligheid in en om het huis.