Voelt u zich gediscrimineerd? Meld het!

Als u zich gediscrimineerd voelt, is het belangrijk om dat te melden. Meldt u discriminatie, dan kunnen wij er daadwerkelijk iets aan doen. Het kan gaan om ongelijke behandeling op basis van afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur, levensovertuiging of beperking.

U meldt discriminatie bij Art.1 Midden Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie die uw klacht vertrouwelijk behandelt. Art. 1 Midden Nederland zet zich in om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. U kunt uw meldingen direct doorgeven bij Art.1 Midden Nederland via telefoonnummer: 0900–235 43 54 of via de website: www.art1middennederland.nl/.

Onze medewerker registreert uw melding en geeft deze door aan Art.1 Midden Nederland. Uiteraard gaan de gemeente en Art.1 Midden Nederland zorgvuldig met uw klacht om. Binnen 2 weken hoort u meer over hoe we uw melding afhandelen. In eerste instantie probeert Art.1 Midden Nederland te bemiddelen. Soms besluit Art.1 Midden Nederland tot een juridische procedure. Dan doen ze aangifte bij de politie of spannen een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Meer informatie vindt u op de website van Art.1 Midden Nederland: www.art1middennederland.nl/.