Toezicht en handhaving

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke speerpunten voor de gemeente Nieuwegein. De medewerkers van Stadstoezicht dragen hieraan bij door toezicht te houden en te handhaven. Onze opsporingsambtenaren (BOA's) zijn hiervoor aangesteld door justitie en hebben specifieke trainingen gevolgd om hun taken uit te kunnen voeren. Samen met u en met collega's en partners zorgen zij ervoor dat het in onze stad prettig wonen, werken en vertoeven is.

Vignet BOA's

U herkent onze medewerkers aan het blauwe uniform met BOA-vignet.

 

 

 

BOA's gemeente Nieuwegein

Een BOA, of Buitengewoon Opsporingsambtenaar, is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen en daarbij mag optreden. Deze feiten staan officieel vastgelegd in de "Domeinenlijst". Voor elk domein gelden specifieke opleidingseisen. De BOA's van Stadstoezicht Nieuwegein vallen onder Domein I: Openbare Ruimte.

Vroeger bestond Stadstoezicht enkel uit Fiscaal Toezichthouders die zich voornamelijk bezighielden met het opsporen van parkeerovertredingen. De meeste Toezichthouders hebben inmiddels plaatsgemaakt voor BOA's: opsporingsambtenaren met een uitgebreide training en opleiding en een breed takenpakket. Het handhaven op gebied van parkeren is nog maar een deel van de taken van Stadstoezicht.

 • Surveilleren en toezicht houden
 • Afhandelen van meldingen van burgers
 • Handhaving op verkeerd aangeboden huisvuil en afvaldumps
 • Handhaving hondenoverlast
 • Handhaven op betaald parkeren
 • Wegsleep van foutparkeerders bij weekmarkten en evenementen
 • Wegsleep autowrakken
 • Weghalen fietswrakken
 • Optreden bij jeugdoverlast.
hulpverlening
 • Hulpverlening aan burgers, bijvoorbeeld bij ongevallen, onwelwordingen en reanimaties
 • Ondersteuning bij calamiteiten
 • Ondersteuning bij evenementen
 • Ondersteuning van andere hulpdiensten, zoals brandweer en politie
 • Toezicht houden op taken uit de Drank- en Horecawet
 • Samenwerkingsverbanden en projecten met de politie, zoals aanpak woninginbraak

Een BOA is geen politieagent. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een BOA is aangesteld voor een bepaald Domein en mag de strafbare feiten opsporen die binnen dat domein vallen.

Een BOA mag verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven. Als een BOA in aanraking komt met strafbare feiten die niet binnen zijn domein vallen, draagt hij deze over aan de Politie. Ondanks dat zij dus zelf niet mogen optreden tegen die feiten, hebben zij wel een signalerende functie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

reanimatietraining

Niet iedereen kan BOA worden. Om BOA te worden moet je een uitgebreide opleiding volgen waarin onder andere wetskennis, gespreks- en benaderingstechnieken, dienstverlening en optreden bij calamiteiten aan bod komen. Daarnaast worden er ook fysieke eisen gesteld.

Als de opleiding goed is doorlopen en alle examens zijn gehaald, wordt aan de kandidaat een getuigschrift uitgereikt. Met dit getuigschrift kan de gemeente een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen. Pas als deze akte in bezit is en als de kandidaat een eed heeft afgelegd, is hij aangesteld als BOA. Vanaf dat moment mag hij de werkzaamheden uitvoeren waarvoor hij is getraind.

Al onze BOA’s zijn geschoold in levensreddend handelen en reanimatie. U kunt onze BOA’s herkennen aan het blauwe uniform met daarop het BOA-vignet (logo).

BOA worden in Nieuwegein? Houd de vacaturesite in de gaten.