Veiligheid

Nieuwegein doet er veel aan om de veiligheid te verbeteren. In woonwijken zijn projecten om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Deze projecten zijn vaak gericht op een bepaald thema (bijvoorbeeld woninginbraken), dadergroep (bijvoorbeeld jongeren) of gebied (bijvoorbeeld een wijk).

Veiligheid is een belangrijk en veelzijdig onderwerp. Het werken aan een verbetering van de veiligheid vraagt een integrale aanpak. In het Integraal Veiligheidsplan 2017 - 2020 (IVP) beschrijven we als gemeente wat onze missie, visie, uitgangspunten en ambities zijn op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. Voor ons als gemeente is de opgave om samen met onze partners op het gebied van veiligheid, een afname van criminaliteit en een verbetering van het veiligheidsgevoel te bewerkstelligen.

Voor meer informatie kunt u hier de Veiligheidsanalyse of het Integraal Veiligheidsplan bekijken.