Whatsapp groepen

In steeds meer gemeenten in Nederland maken bewoners gebruik van WhatsApp-groepen in het kader van de buurtpreventie en om hun wijk veiliger te maken. En ook Nieuwegein kent inmiddels al de nodige WhatsApp-groepen. Middels deze WhatsApp groepen houden bewoners een extra oogje in het zeil, kunnen ze elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt en sneller verdachte situaties melden bij de politie.

De gemeente Nieuwegein en de politie juichen dit initiatief toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Wel vinden zij dat dit een initiatief is vóór en dóór bewoners. Dit neemt niet weg dat de gemeente dit initiatief wel ondersteunt en stickers beschikbaar stelt. Deelnemers aan de WhatsApp-groepen kunnen de stickers gratis krijgen. Dat kan door een mailtje te sturen naar veiligheid@nieuwegein.nl of te bellen via telefoon: 14 030. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.