Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u goederen of diensten wilt gaan verkopen, aanbieden of afleveren vanaf een vaste plaats in de openbare ruimte en/of in de openlucht en daarbij gebruik maakt van fysieke middelen als een kraam, een wagen of een tafel.

Onder een standplaats wordt niet verstaan een vaste plaats op een warenmarkt of een vaste standplaats op een evenement.

Aanvraag standplaatsvergunning

Als u op zoek bent naar een standplaats op een van de 3 warenmarkten in Nieuwegein dan kunt u contact opnamen met de marktmanager.

Deze is bereikbaar per e-mail marktmanagersnh@gmail.com of telefonisch 06-1665 0831.

De gemeente Nieuwegein kent een aantal locaties waar een vaste standplaats mogelijk is. U kunt dus niet zo maar ergens een vaste standplaats gaan innemen. De meeste vaste locaties liggen bij de winkelcentra. Als u wilt weten of er nog een standplaats vrij is, kunt u het beste eerst contact opnemen met het Team Vergunningen van de Stadswinkel.
Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor maximaal vijf jaar verleend. De indieningstermijn voor een vaste standplaatsvergunning is minimaal acht weken voorafgaand aan de eerste gewenste standplaatsdag.
Het aanvraagtijdvak voor een vergunning loopt tot de eerste van de eerstvolgende maand. Ontvangen vergunningaanvragen worden ingedeeld op volgorde van binnenkomst van (volledige) aanvragen. Wie zich het eerst meldt voor de vergunning, zal de vergunning krijgen, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Mocht hierover onduidelijkheid ontstaan, dan bestaat de mogelijkheid om de vergunning te verloten.

Het is ook mogelijk soms incidenteel buiten deze vaste locaties een standplaats in te nemen. Een vergunning voor een incidentele standplaats kan voor maximum twaalf dagen per jaar afgegeven worden. Er zal bij zo’n aanvraag wel goed gekeken worden of de voorgenomen verkoopactiviteit op deze plek wel mogelijk is en niet tot bijvoorbeeld onveilige situaties of hinder zal leiden. De indieningstermijn voor een tijdelijke standplaatsvergunning is minimaal twee weken (tien werkdagen) voorafgaand aan de gewenste standplaatsdag.

 

  • Uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel
  • Uw verkoopproduct
  • De exacte locatie van de standplaats
  • Uw verkooptijden
  • Waarmee u de standplaats wilt gaan innemen (afbeelding)
  • De afmeting van de wagen, kraam, etc.
  • Of u gaat bakken, braden of frituren.
Tijdelijke StandplaatsBedrag 2020
Standplaats voor 1 dag€   90,20
Standplaats voor 1 maand€ 135,20
Standplaats voor 1 tot maximaal 5 jaar€ 387,20
Ontheffing Winkeltijdenwet€   96,80
Vaste StandplaatsBedrag 2020
per m² per jaar gedurende 1 dag€   86,57
per m² per jaar gedurende 2 dagen per week€   95,23
per m² per jaar gedurende 3 dagen per week€ 103,89
per m² per jaar gedurende 4 dagen per week€ 112,55
per m² per jaar gedurende 5 dagen per week€ 121,20
per m² per jaar gedurende 6 dagen per week€ 129,87
per m² per jaar gedurende 7 dagen per week€ 138,52
Terras
per m²€   22,06
Uitstalling van goederen
per m² per maand€     3,16
per m² per jaar€   36,52

U kunt een aanvraag voor een standplaatsvergunning digitaal indienen.

Vergeet niet de gevraagde gegevens mee te zenden.