Nieuwegein vernieuwt het Standplaatsenbeleid


De gemeente Nieuwegein speelt in op nieuwe landelijke jurisprudentie en stelt voor om het standplaatsenbeleid te vernieuwen. In de praktijk komen ondernemers die vanuit een verkoopwagen hun producten verkopen hiermee eerder in aanmerking voor een beschikbare standplaatslocatie. Nieuwe standplaatsvergunningen worden niet meer voor onbepaalde tijd verleend, maar voor een periode van vijf jaar. Wel houdt de gemeente rekening met voldoende beschikbare ruimte bij winkelcentra voor bezoekers en hulpdiensten, waardoor op een aantal plekken het aantal toegestane verkoopwagens teruggaat van twee naar één. Het nieuwe beleid geldt voor nieuwe aanvragen, voor huidige standplaatshouders verandert er niets.

Voordat het nieuwe beleid ingaat, legt de gemeente het ontwerp van het nieuwe standplaatsenbeleid ter inzage voor. Dat betekent dat er gedurende zes weken van 15 oktober tot en met 26 november voor geïnteresseerden gelegenheid is om op het nieuwe beleid te reageren. Het ontwerp standplaatsenbeleid vindt u op deze pagina. Het ontwerp standplaatsenbeleid ligt ook tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het Stadshuis. De receptie is gehuisvest op de eerste verdieping van het Stadshuis.

U kunt uw inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen.Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van team Economische zaken/E.W.T. Regeer, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Ook kunt u uw inspraakreactie mailen naar e.regeer@nieuwegein.nl. Als u mondeling een inspraakreactie wilt indienen, kunt u contact opnemen met de heer E.W.T. Regeer via telefoonnummer 030-607 14 34 of per e-mail op e.regeer@nieuwegein.nl.