Starterslening

Wanneer je in Nieuwegein woont, 18 jaar bent en je koopt je eerste woning, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

 • De aanvrager is een starter van 18 jaar of ouder.
 • De aanvrager is woonachtig in Nieuwegein en staat op het moment van de aanvraag minimaal één jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van Nieuwegein of is van de afgelopen tien jaar gedurende zes jaar inwoner van Nieuwegein geweest.
 • Zowel de aanvrager als zijn of haar partner is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
 • De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Nieuwegein waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (€ 310.000,00 in het jaar 2020). De NHG norm wordt jaarlijks aangepast. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. 
 • Voor eventuele verbeterkosten bij bestaande bouw wordt maximaal € 10.000,00 gerekend. Voor eventueel meerwerk bij nieuwbouw wordt eveneens met maximaal
  € 10.000,00 gerekend. Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,00.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u door naar uw hypotheekadviseur of het SVN.

SVN
Telefoon: 088-253 94 00
E-mail: info@svn.nl
Website: www.svn.nl

Lees hier de volledige tekst van de Verordening Starterslening Nieuwegein 2019 (pdf-bestand, 1,33 mb).

Wilt u een starterslening aanvragen, stuur dan een e-mail naar: omgevingsloket@nieuwegein.nl.

Deze mail moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam.
 • Huidige adres.
 • Geboortedatum.
 • Telefoonnummer.
 • Adres waarvoor de starterslening wordt aangevraagd.

Wij toetsen vervolgens of u vanuit de gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Starterslening. Als het antwoord positief is, dan mailen wij u het toekenningsbesluit. Via www.svn.nl kunt u de starterslening vervolgens verder digitaal aanvragen. U maakt een eigen pagina aan via de website van het SVN en upload de toewijzingsbrief die u heeft ontvangen van de gemeente Nieuwegein. Het SVN toetst de aanvraag vervolgens financieel.

De gemeente Nieuwegein heeft op de website van de SVN een eigen pagina met daarop de specifieke voorwaarden: www.svn.nl/gemeente/nieuwegein.